Het nieuwe jaar in met Groningen Bereikbaar › Groningen Bereikbaar

Het nieuwe jaar in met Groningen Bereikbaar › Groningen Bereikbaar

Het nieuwe jaar in met Groningen Bereikbaar

Het nieuwe jaar in met Groningen Bereikbaar

02 januari 2019

Het nieuwe jaar is begonnen. Een mooi moment om vooruit te blikken op 2019 en even terug te kijken op 2018. Dit doen we samen met Wilko Huyink, directeur van Groningen Bereikbaar en Annie Krist, CEO van Gasterra en voorzitter van de adviescommissie voor het bedrijfsleven van Groningen Bereikbaar.  

2018

'De reden dat we opgericht zijn, jaren geleden, was vanwege de vele werkzaamheden aan weg en spoor', vertelt Wilko. 'We zijn het afgelopen jaar zichtbaar begonnen, denk aan de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg tijdens het hemelvaartweekend en aan de spoorovergang bij de Paterswoldseweg voor de onderdoorgang. Deze werkzaamheden zijn goed verlopen. Ook hebben we leerpunten uit de evaluatie gehaald en dat is mooi. Zo zorgen we dat het de volgende keer nog beter gaat.' 'Het was enerzijds een roerig jaar', zegt Annie Krist, 'met de perikelen rond de zuidelijke ringweg. Tegelijkertijd merkten we als adviescommissie namens het bedrijfsleven dat een aantal zaken goed is opgepakt en neergezet, bijvoorbeeld de publiekscommunicatie en de afspraken met het voortgezet onderwijs.'

Zuidelijke ringweg

Dat de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg in de zomer niet door gingen, was vervelend, vindt ook Huyink. 'Maar het voorbereidende werk ligt klaar, en de zwakste schakel voor de bereikbaarheid tijdens de bouw ligt er al, de tijdelijke noordbaan. Die is in gebruik genomen en dat gaat beter dan eerder verwacht. Het is gelukt om de hinder in toom te houden.'

Positief

Beiden zijn trots op de samenwerking tussen de bereikbaarheidsorganisatie, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de stad. En het had effect. 'Uit onderzoek blijkt dat veel mensen die voor werk of school naar Groningen reizen hun reisgedrag hebben aangepast', aldus Krist.  'De cijfers van 2018 waren goed', vertelt Huyink, 'we bereiken meer mensen, bijvoorbeeld via social media en onze Groningen Bereikbaar-krant. Maar ook op de weg gaat het goed. Er rijden tijdens de spits minder auto's op de ring dan we voorspeld hadden.'

Nieuwe jaar

De rol van Groningen Bereikbaar is naast het op elkaar afstemmen van projecten ook het informeren over weg- en spoorwerkzaamheden en het stimuleren van anders reizen en werken. 'Ik maak zelf vrijwel dagelijks gebruik van P+R Hoogkerk en dat bevalt me goed', vertelt Krist. 'Ik hoop dat de ontwikkeling van de P+R-mogelijkheden zich voortzet, zodat deze nog meer en beter gebruikt gaan worden. Verder zijn veilige fietsroutes naar en in de stad van groot belang.' Huyink ziet Groningen Bereikbaar als verbindende factor. 'We zijn de olie in de machine, we zijn de schakel tussen de projecten en de stad, regio, bedrijven en instellingen. In het nieuwe jaar gaan we ons ook meer richten op bijvoorbeeld Smart Mobility en de gastvrijheid van de stad. Onze rol wordt breder.'