Over ons › Groningen Bereikbaar

Over ons › Groningen Bereikbaar

Over ons

Over ons

Groningen wil ook in de toekomst een aantrekkelijke bestemming zijn. Daarom wordt er in en rond de stad fors geïnvesteerd in wegen, bruggen, stations, rails en fietspaden. Zo gaat de komende jaren de zuidelijke ringweg op de schop. Ook worden het Hoofdstation, stationsgebied en spoor ingrijpend verbouwd. Alle investeringen hebben tot doel de bereikbaarheid van de stad Groningen te verbeteren en de noordelijke economie te versterken. Maar de werkzaamheden zijn zo omvangrijk dat ze tijdelijk nadelige gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de stad.

 

Het bedrijfsleven, de overheid en vele andere partners houden de stad en regio tijdens deze werkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar. Met Groningen Bereikbaar zorgen we voor een goede samenwerking en een gecoördineerde aanpak van de projecten en werkzaamheden.

Groningen Bereikbaar

  • stemt projecten op elkaar af om de verkeershinder te beperken
  • informeert over wegwerkzaamheden, reistijden en reisalternatieven
  • geeft reisadviezen
  • stimuleert anders reizen en werken
  • ondersteunt reizigers bij ander vervoer

Samenwerkingsorganisatie

In Groningen Bereikbaar werken alle beheerders van wegen, bruggen en spoor intensief samen. We bestaan uit: de gemeente Groningen, de provincie Groningen, Rijkswaterstaat, ProRail, Regio Groningen-Assen en de provincie Drenthe.

Werkgevers besturen mee

De werkgevers (bedrijven en non-profitorganisaties) hebben een plaats in de stuurgroep van de samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar. Namens de werkgevers zit de voorzitter van de Adviescommissie Bedrijfsleven, Annie Krist, in de stuurgroep. Annie Krist is CEO van Gasterra.

Resultaten en cijfers

Met verschillende projecten hebben de bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen de afgelopen jaren mooie resultaten geboekt.

Organisatiestructuur

Bekijk de Organisatiestructuur van Groningen Bereikbaar [pdf].

Introductiefilm

Groningen Bereikbaar - Introductiefilm (ondertiteld)

Groningen Bereikbaar - Introductiefilm (ondertiteld)