Adviescommissie Bedrijfsleven › Groningen Bereikbaar

Adviescommissie Bedrijfsleven › Groningen Bereikbaar

Adviescommissie Bedrijfsleven

Adviescommissie Bedrijfsleven

Het bedrijfsleven heeft een prominente rol in de samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar. Daarnaast heeft Groningen Bereikbaar een eigen Adviescommissie Bedrijfsleven, waarin bestuurders van grote werkgevers in Groningen zitting hebben.

Samenstelling en functie Adviescommissie Bedrijfsleven

De Adviescommissie Bedrijfsleven bestaat uit:  

  • Annie Krist (CEO Gasterra – voorzitter)
  • Jan Willem Lobeek (secretaris)
  • Erik van ’t Hoff (MKB ondernemer)
  • Bert Hooghoudt (DGA Hooghoudt)
  • Jan Bouwhuis (Directeur bouw & facilitair UMCG)
  • Wim van de Pol (Lid College van bestuur Noorderpoortcollege)
  • Paul van der Wijk (Lid College van bestuur Hanzehogeschool)
  • Ernst de Bie (Directeur TKP Pensioen)
  • Erik Meems (Directeur Century Autogroep)
  • Vincent Veenbrink (Directeur I Turn It)

Op persoonlijke titel geven de leden van de Adviescommissie Bedrijfsleven gevraagd en ongevraagd advies aan de stuurgroep van Groningen Bereikbaar en het Trio Beter Benutten Regio Groningen-Assen. Ook zijn zij ambassadeur naar specifieke groepen binnen het Groningse bedrijfsleven.

Aanleiding Adviescommissie Bedrijfsleven

Het gezamenlijke bedrijfsleven hecht grote waarde aan de bereikbaarheid van Groningen voor bedrijven, klanten, leveranciers, medewerkers en inwoners. Al in 2009, tijdens de keuze voor een tracé voor de zuidelijke ringweg, riepen zij de betrokken overheden op om Groningen bereikbaar te houden tijdens de aanpak van Ring Zuid. 

"Voor het bedrijfsleven is bereikbaarheid de meest essentiële randvoorwaarde van de bedrijfsvoering. Indien de bedrijfsvoering in het geding komt, komt automatisch de continuïteit van het bedrijf in het geding", schreef het gezamenlijke bedrijfsleven in 2011 aan de Groningse verkeerswethouder. "Om deze reden wil het bedrijfsleven niet alleen betrokken worden bij het genereren van mogelijke oplossingen, maar ook bij het afwegen welke maatregelen wel of niet worden doorgevoerd. Immers, bij de uitvoering ligt uiteindelijk een belangrijk deel van de opgave bij bedrijven zelf, door het beïnvloeden van de mobiliteit van klanten en medewerkers."

De brief is ondertekend door onder meer VNO-NCW Noord, MKB Nederland Noord, de 4 bedrijvenverenigingen in Groningen, de belangenverenigingen van de transportsector: EVO en TLN regio Noord, en enkele grote werkgevers.