Mogelijk extra verkeersdrukte door afsluiting afrit Oosterpoort vanaf 31 juli › Groningen Bereikbaar

Mogelijk extra verkeersdrukte door afsluiting afrit Oosterpoort vanaf 31 juli › Groningen Bereikbaar

Mogelijk extra verkeersdrukte door afsluiting afrit Oosterpoort vanaf 31 juli

Mogelijk extra verkeersdrukte door afsluiting afrit Oosterpoort vanaf 31 juli

19 juli 2017

Op 31 juli 2017 gaat de afrit van de zuidelijke ringweg bij de Oosterpoort definitief dicht. Dit leidt mogelijk tot extra verkeersdrukte in de ochtendspits op de Europaweg en de omliggende wegen. Op 26 juni werd al de toerit bij de Oosterpoort afgesloten.

De afsluiting betreft de afrit Oosterpoort (37a) voor het verkeer vanaf het Julianaplein. Het verkeer dat gebruik maakte van deze afrit kan voortaan gebruikmaken van de afrit Europaweg. Via de Europaweg en de Griffeweg zijn de Oosterpoortwijk en Europapark-noord te bereiken. Wie naar woonwijk De Linie gaat of naar de bedrijven op het Europapark, kan via de Europaweg en de Boumaboulevard. 

Verkeershinder onvermijdelijk

De toerit van de zuidelijke ringweg bij de Oosterpoort is op 26 juni definitief afgesloten. De afsluiting  heeft geleid tot meer verkeer en langere reistijden op de Europaweg en de Boumaboulevard in de middag en de avondspits. Het afsluiten van de afrit op 31 juli leidt mogelijk ook tot extra drukte in de ochtendspits. Houd daarom rekening met een andere route en langere reistijd, of reis als het kan buiten de spits, met de fiets of het OV. Groningen Bereikbaar houdt de verkeerssituatie in de gaten en neemt maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Echter, verkeershinder door wijzigingen in de verkeerssituatie kunnen we niet volledig voorkomen.

Werkzaamheden

Het afsluiten van de af- en toerit is nodig voor de werkzaamheden die de komende maanden in de omgeving worden uitgevoerd. Van 6 tot 14 augustus wordt gewerkt bij de spoorovergang bij de Esperantostraat. Het treinverkeer tussen Groningen en Assen, Winschoten en Veendam wordt dan stilgelegd. Voor en tijdens de treinvrije periode worden ook werkzaamheden verricht aan de bestaande geluidschermen langs de toe- en afrit. Deze worden voor een deel verwijderd. Na augustus beginnen de voorbereidingen op de aanleg van de tijdelijke weg op de noordbaan van de ringweg.

Eindsituatie

De toe- en afrit bij de Oosterpoortbuurt komen vanwege de verdiepte ligging en het Zuiderplantsoen ook in de eindsituatie niet terug. De Oosterpoortbuurt blijft dan per auto bereikbaar via de Griffeweg aan de noordkant en de Verlengde Lodewijkstraat aan de zuidzijde.

De kruisjes geven aan waar de toerit (boven) en afrit Oosterpoort (onder) zich bevinden.
De kruisjes geven aan waar de toerit (boven) en afrit Oosterpoort (onder) zich bevinden.