Groninger onderwijs gaat door met succesvolle aanpak spitsmijdingen › Groningen Bereikbaar

Groninger onderwijs gaat door met succesvolle aanpak spitsmijdingen › Groningen Bereikbaar

Groninger onderwijs gaat door met succesvolle aanpak spitsmijdingen

Groninger onderwijs gaat door met succesvolle aanpak spitsmijdingen

04 december 2018

Als het gaat om onderwijs en bereikbaarheid loopt Groningen voorop in Nederland. Vijf mbo-locaties hebben in het afgelopen schooljaar hun roosters aangepast en halen daarmee bijna 1.000 leerlingen per dag uit de ochtendspits. Dat is 5% van het aantal leerlingen en studenten dat dagelijks met het OV naar de stad reist. Daarnaast zijn twee voor Nederland unieke experimenten uitgevoerd met de OV-studentenkaart. Met steun van het ministerie van IenW gaan de scholen de komende jaren door met de succesvolle projecten.

De mbo-scholen Alfa-college, Noorderpoort en Terra hebben veel spitsmijdingen gerealiseerd door hun leerlingen na 9.00 uur te laten beginnen. Groningen zette met succes projecten op om studenten buiten de OV-spits te houden. Deelnemende studenten kregen het afgelopen studiejaar de mogelijkheid om hun OV-weekkaart in te ruilen voor een speciale OV-weekendkaart waarmee door de weeks gratis buiten de ochtendspits kon worden gereisd en gratis in het weekend, uniek in Nederland. Studenten die buiten de stad wonen konden er ook voor kiezen hun OV-weekkaart in te ruilen voor een e-bike met OV-weekendkaart. Uit deze twee experimenten blijkt dat deelnemende studenten hun reisgedrag aanpassen bij een aantrekkelijk alternatief: meer dan 90% van de deelnemers aan de experimenten waren positief en zouden graag zien dat ze hier ook de komende jaren gebruik van kunnen blijven maken.

Niet eerder werd er op deze wijze met de OV-studentenkaart geëxperimenteerd. "Groningen durft te experimenteren en haalt daarmee veel studenten uit de spits. Daarmee zijn ze een voorbeeld voor andere regio's", aldus Jan-Bert Dijkstra, directeur van de programmadirectie mobiliteit en gebieden, IenW.

Piekbelasting in de spits

Zo’n 18.000 van de 90.000 scholieren en studenten in Groningen reist dagelijks met de bus en trein naar en binnen de stad. Dit geeft een hoge piekbelasting in de ochtendspits. Ook het onderwijspersoneel reist in de drukke spits. Met de verschillende maatregelen zijn er al veel spitsmijdingen in het OV en op de weg gerealiseerd. De ambitie in Groningen is nog eens minimaal 900 scholieren en studenten te motiveren de dagelijkse OV-ochtendspits te mijden en ten minste 200 werknemers in het onderwijs uit de spits te halen. Hiermee verlichten wij de druk op de overvolle treinen en bussen. De komende periode worden ook andere onderwijsinstellingen gestimuleerd om gebruik te maken van de regeling Anders Roosteren van Groningen Bereikbaar, Arriva en OV-bureau Groningen Drenthe. Daarnaast wordt ingezet op onder andere het stimuleren van het gebruik van e-bikes, de inzet van deelfietsen en het aanpassen van het parkeerbeleid.