E-bikes uitgedeeld aan spitsmijdende studenten › Groningen Bereikbaar

E-bikes uitgedeeld aan spitsmijdende studenten › Groningen Bereikbaar

E-bikes uitgedeeld aan spitsmijdende studenten

E-bikes uitgedeeld aan spitsmijdende studenten

15 maart 2018

Twee Groninger studenten hebben donderdag 15 maart een gratis e-bike in ontvangst genomen. De studenten doen mee aan een experiment waarbij ze hun OV-weekkaart inwisselen voor een weekend OV-kaart en ze krijgen daarbij vier maanden lang gratis een e-bike van Swapfiets te leen. Doel van initiatiefnemer Groningen Bereikbaar is studenten die tussen de 10 en 20 kilometer van hun opleiding wonen te verleiden de e-bike te gebruiken in plaats van bus en trein. Zo is er in de drukke ochtendspits meer ruimte voor forenzen in het OV.

In totaal hebben 84 studenten belangstelling getoond voor het experiment: 43 hbo’ers, 33 mbo’ers en 8 wo’ers. Twee studenten, Jo-Anne Hoff (Tolbert) van ROC Menso Alting en Joes Huppes (Sauwerd) van Noorderpoort, mochten als eerste deelnemers een e-bike in ontvangst nemen. De elektrische fietsen werden overhandigd door wethouder Paul de Rook, tevens voorzitter van de stuurgroep Groningen Bereikbaar en Wim van de Pol, lid van het college van bestuur van Noorderpoort, namens de onderwijsinstellingen. 

Campagne

Van 6 tot en met 13 maart zijn er mbo-, hbo- en wo-studenten via een campagne geworven voor het experiment. Voorwaarde voor deelname is dat de studenten in Groningen studeren en op 10 tot 20 kilometer afstand van hun onderwijsinstelling wonen. Na selectie van de aanmeldingen, begint Swapfiets nu met uitgifte van de e-bikes met serviceabonnement. 

Bereikbaarheid

Gedurende het experiment meet Groningen Bereikbaar het reisgedrag van de deelnemers en vergelijkt het reisgedrag van voor de wissel naar weekend OV met e-bike. Zo onderzoekt de organisatie of studenten bereid zijn in de ochtendspits te gaan fietsen in plaats van met het OV te reizen. De verwachting is dat tijdens de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg, forenzen meer gebruik zullen maken van het openbaar vervoer in en rond de stad. 

Beter Benutten

Het experiment is mede gefinancierd vanuit het Beter Benutten programma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Slimme keuzes, sterke combinaties.

E-bikes uitgedeeld aan spitsmijdende studenten

Jo-Anne Hoff en Joes Huppes hebben een e-bike overhandigd gekregen van wethouder Paul de Rook (rechts) en Wim van de Pol (lid college van bestuur Noorderpoort, midden) in het bijzijn van v.l.n.r. Wilko Huyink (directeur Groningen Bereikbaar), Fleur Gräper-van Koolwijk (gedeputeerde provincie Groningen) en Paul van der Wijk (lid college van bestuur Hanzehogeschool). Foto: Jeroen van Kooten.