Werkgevers › Groningen Bereikbaar

Werkgevers › Groningen Bereikbaar

Werkgevers

Werkgevers

Bereikbaar zijn en blijven, ook tijdens grootschalige werkzaamheden aan wegen en spoor, dat is voor bedrijven en instellingen van groot belang. Veel van de reizen die mensen maken gaan van of naar het werk, vaak tijdens de spits. We werken daarom samen met 85 grote werkgevers in de stad Groningen - samen kijken we naar oplossingen die werkgevers en de stad bereikbaar houden.

Slim reizen en werken

Door slim te reizen en werken (mobiliteitsmanagement) vergroten medewerkers de bereikbaarheid van uw organisatie. Ook kan mobiliteitsmanagement kosten besparen, de vitaliteit van medewerkers vergroten, beleid verduurzamen en een tekort aan parkeerplekken oplossen.

Ook medewerkers hebben profijt van slimmer werken en reizen. Ze voelen zich bijvoorbeeld gezonder wanneer ze fietsen. Ook kunnen ze besparen op (parkeer)kosten, efficiënt met hun tijd omgaan door in de trein te werken of meer balans aanbrengen tussen werk- en privétijd. Het geven van keuzes en verantwoordelijkheid aan medewerkers over hoe zij reizen en werken, kan bovendien bijdragen aan goed werkgeverschap en de aantrekkelijkheid van uw bedrijf.

Maatwerk

Onze specialisten mobiliteitsmanagement spreken graag met u over uw doelstellingen en bereikbaarheid. Samen met u, en aan de hand van uw beleid en de herkomst van uw medewerkers, zoeken we samen naar mogelijkheden: u kent uw bedrijf van binnen en buiten, en wij bieden kennis en (maat)oplossingen. Afhankelijk van uw doelen en wensen doen we voorstellen over anders reizen (bijvoorbeeld van auto naar fiets), niet reizen (thuiswerken) of reizen op een ander tijdstip (flexibele werktijden).

Contact

Bent u geïnteresseerd in de aanpak speciaal voor werkgevers? Neem dan contact met ons op!

Acties via werkgevers

Acties