Onderwijs › Groningen Bereikbaar

Onderwijs › Groningen Bereikbaar

Onderwijs

Onderwijs

Groningen is een echte studentenstad, met ruim 80.000 studenten op het MBO, HBO en de universiteit. Ongeveer 30% woont buiten de stad. Zij reizen elke dag naar hun onderwijsinstelling in de stad Groningen. In deze stad gaan ook ca. 13.500 scholieren naar hun middelbare school. Ongeveer 25% woont buiten de stad Groningen.

Regionale samenwerking

De treinen en bussen zitten in de spits overvol. Het merendeel zijn scholieren en studenten. In de regio Groningen-Assen werken onderwijsinstellingen, scholieren, studenten, overheden en vervoerders samen rond het thema Onderwijs & Bereikbaarheid. Ons gezamenlijk doel is om alle werknemers, scholieren en studenten het juiste moment, snel en veilig op hun schoollocatie te krijgen, terwijl het tegelijkertijd minder druk is op de weg en in het openbaar vervoer.

 

Intentieverklaring

In een gezamenlijke intentieverklaring hebben de onderwijsinstellingen in Groningen afgesproken om actief bij te dragen aan het bereikbaar houden van de stad. Ze zetten zich in om werknemers, scholieren en studenten de spits in het OV en op de weg zoveel mogelijk te laten vermijden. Ook stimuleren ze hen om slim te werken, leren en reizen.

De onderwijsinstellingen stellen tijd en capaciteit beschikbaar om te werken aan de bereikbaarheid. Bijvoorbeeld door anders te roosteren, het aanpassen van het parkeer- en reisvergoedingenbeleid of het bieden van reisalternatieven. Verder informeren ze medewerkers, studenten en scholieren actief over de te verwachten verkeershinder, alternatieven en maatregelen. Groningen Bereikbaar ondersteunt de onderwijsinstellingen bij hun inspanningen.

 

De ondertekenaars

  • Alfa-college
  • Christelijke Scholengemeenschap Groningen
  • Gereformeerde Scholengroep
  • Hanzehogeschool Groningen
  • Noorderpoort
  • Onderwijsgroep Noord
  • Openbaar Onderwijs Groningen
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Groningen Bereikbaar

Contact

Meer weten? Neem dan contact met ons op.