Adviesgroep ANWB › Groningen Bereikbaar

Adviesgroep ANWB › Groningen Bereikbaar

Adviesgroep ANWB

Denk en praat mee over vraagstukken rond ombouw zuidelijke ringweg

Rijdt u regelmatig over de zuidelijke ringweg van Groningen? Wilt u meedenken en meepraten over bepaalde vraagstukken tijdens de grootschalige werkzaamheden aan deze weg? ANWB en Groningen Bereikbaar vragen u om zitting te nemen in een Adviesgroep die (on)gevraagd adviseert en vragen beantwoordt.

Adviesgroep

Groningen heeft de komende jaren te maken met diverse grootschalige werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Hierdoor zijn er regelmatig stremmingen op deze weg en ontstaat er hinder voor het verkeer. Om de stad zo goed mogelijk bereikbaar te houden, vragen de ANWB en Groningen Bereikbaar u om deel te nemen aan een Adviesgroep, die eens in de zoveel tijd wordt gevraagd over bepaalde onderwerpen mee te denken en vragen te beantwoorden. Deze onderwerpen en vragen hebben te maken met de ombouw van de zuidelijke ringweg en gaan bijvoorbeeld over informatieborden langs de weg, de begrijpelijkheid van omleidingsroutes, informatievoorziening over nieuwe verkeerssituaties en uw ervaringen met het rijden over de zuidelijke ringweg.

Bijeenkomsten en vragenlijsten

U kunt op verschillende manieren deelnemen aan de Adviesgroep. Groningen Bereikbaar en de ANWB organiseren een paar keer per jaar bijeenkomsten, waaraan u kunt deelnemen. Tijdens deze bijeenkomsten worden bepaalde thema's rondom de zuidelijke ringweg met elkaar besproken. U kunt ook deelnemen aan de Adviesgroep door af en toe online vragenlijsten in te vullen. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om zowel naar de bijeenkomsten te komen, als de online vragenlijsten in te vullen. Onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden.

Aanmelden

Rijdt u regelmatig over de zuidelijke ringweg van Groningen en denkt en praat u graag mee over dit thema, dan kunt u zich via onderstaande knoppen aanmelden voor deze Adviesgroep. Optie 1 is aanmelden voor de bijeenkomsten. U komt dan een paar keer per jaar samen om over vraagstukken rond de ombouw van de zuidelijke ringweg te praten. Optie 2 is aanmelden voor de online vragenlijsten. U hoeft dan niet naar bijeenkomsten te komen, maar kunt wel meedenken en -praten door af en toe online vragenlijsten in te vullen. Wilt u zowel naar de bijeenkomsten komen als de online vragenlijsten invullen, kies dan voor optie 1. Tijdens het aanmeldproces kunt u aangeven dat u ook online vragenlijsten wilt ontvangen.

1. Aanmelden voor de bijeenkomsten 2. Aanmelden voor de online vragenlijsten

Vragen

Heeft u vragen over de Adviesgroep ANWB? Stel die dan gerust. U kunt daarvoor contact opnemen met Hans-Paul Klijnsma van Groningen Bereikbaar. Zijn e-mailadres is hp.klijnsma@groningenbereikbaar.nl en zijn telefoonnummer is 06 49 23 15 81.