Resultaten en cijfers › Groningen Bereikbaar

Resultaten en cijfers › Groningen Bereikbaar

Resultaten en cijfers

Resultaten en cijfers

Groningen Bereikbaar is door overheden en bedrijfsleven opgericht om samen met partners de stad en regio bereikbaar te houden en reizigers te helpen slimmer te reizen. Met verschillende projecten hebben de bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen de afgelopen jaren mooie resultaten geboekt.

Meer autoverkeer, minder files

In 2018 zijn de grote werkzaamheden op de zuidelijke ringweg begonnen. Het verkeer rijdt sinds de zomer van 2018 over een deel van de zuidelijke ringweg in westelijke richting over een tijdelijke baan. Ondanks de gewijzigde situatie kon het verkeer over het algemeen redelijk goed doorrijden.

Opvallend is dat de metingen laten zien dat er in 2018 meer auto's op de wegen in en rond Groningen reden, maar dat de vertragingen minder waren dan het jaar daarvoor. Ook de monitor van Tom Tom laat zien dat het aantal vertragingen in Groningen is gedaald: van de tweede plaats zakten we naar de achtste plaats op de landelijke fileranglijst.

We zien ook dat zowel de ochtendspits als de avondspits eerder begint en later eindigt. Er zijn dus meer auto's op de weg, maar dit verspreidt zich beter over de dag.

Groei fiets en P+R

Hoe kan het dat er minder hinder is dan vooraf werd verwacht? Enerzijds zit dit in een betere spreiding van het verkeer over de dag. Ook zien we dat er meer gebruik gemaakt wordt van de P+R's. In 2018 waren er 9% meer auto's op de P+R dan het jaar ervoor. Vanaf de P+R is het makkelijk om met de bus naar het centrum van Groningen te gaan. Afgelopen jaar waren er dan ook 13% meer check-ins in de bus op P+R-terreinen.

Steeds meer mensen stappen bovendien over op de fiets. In de binnenstad ging het om een groei van 10% ten opzichte van 2017. Net buiten de stad waren er 7% meer fietsers dan het jaar daarvoor.

Gezamenlijke inzet

De gezamenlijke inzet lijkt zijn vruchten af te werpen. 84 grote werkgevers zijn bij Groningen Bereikbaar aangesloten met in totaal 52.000 werknemers. Deze 84 werkgevers realiseren inmiddels dagelijks 1800 spitsmijdingen. Dit zorgt ervoor dat er dagelijks 5400kg CO2 bespaard wordt. Op jaarbasis betekent dit 11.611.900 minder gereden kilometers en een besparing van 1.350.000kg CO2.

Ook de onderwijsinstellingen in Groningen werken samen met Groningen Bereikbaar aan een bereikbare stad. Met verschillende acties, waaronder Anders roosteren, zijn er bijna 1000 studenten uit de ochtendspits in het OV gehaald.

In onze resultatenfolder leest u meer over deze en andere resultaten en acties van de afgelopen jaren.