#3 Pak de fiets › Groningen Bereikbaar

#3 Pak de fiets › Groningen Bereikbaar

#3 Pak de fiets

#3 Pak de fiets

Groningen is een echte fietsstad. Het overgrote deel van de Groningers maakt gebruik van de fiets om naar school, studie of werk te gaan. Door de opkomst van de e-bike en de speed pedelec wordt de fiets bovendien een nog geschikter alternatief voor de auto. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van deze fietsen met elektrische trapondersteuning. 

Betere fietsroutes

Voor het groeiende aantal fietsers worden er nieuwe fietspaden aangelegd en bestaande fietspaden verbeterd. Dit geldt voor zowel fietspaden in de stad als er naartoe. Zowel de gemeente Groningen als de provincies Groningen en Drenthe investeren fors in fietspaden.

Fietsroutes Plus

De Fietsroutes Plus zijn een mooi voorbeeld van verbeterde fietspaden. Ze verbinden omliggende dorpen (Zuidhorn, Bedum, Winsum, Leek, Ten Boer en Haren) met de Groninger binnenstad. Deze nieuwe fietsroutes zijn goed verlicht, breed en veilig. Hierdoor kunnen ze grote stromen fietsverkeer aan en zijn ze ook geschikt voor snelle e-bikes. 

Bekijk de Fietsroutes Plus op de website van de provincie Groningen.

Slimme Fietsroutes naar Zernike

In de stad Groningen zelf liggen onder meer de twee Slimme Fietsroutes van het centrum en de Schildersbuurt naar Zernike Campus. Ze bieden studenten en docenten een snelle route zonder verkeerslichten. Ook helpen de Slimme Fietsroutes files op de ringweg tegen te gaan. Deze files ontstaan doordat automobilisten moeten wachten op de fietsers op de Zonnelaan.  

Bekijk de Slimme Fietsroutes op de website van Groningen Fietsstad.

Waarom reizen met de fiets?

  • Geen last van files of verkeersopstoppingen
  • Zeer flexibel in aankomst en vertrektijden
  • Met een e-bike of speed pedelec overbrug je snel grotere afstanden
  • De dagelijkse beweging is gezond
  • Fietsen is duurzaam

Fietsen vanaf een P+R-terrein

Naar Groningen reizen met de auto, je auto gratis parkeren op een P+R en dan het laatste stuk fietsen: steeds meer mensen ontdekken deze mogelijkheid om naar werk te gaan. Zo ontlopen ze verkeersopstoppingen en krijgen ze hun gezonde portie beweging. De P+R-terreinen in en om de stad Groningen hebben steeds meer voorzieningen om dit te stimuleren, zoals fietsenstallingen, fietskluizen, OV-fietverhuur en Park & Bike.

Meer informatie over P+R-terreinen in Groningen.

Slimme omleidingen bij wegwerkzaamheden

Bij wegwerkzaamheden is het helaas niet altijd te voorkomen dat het fietspad wordt opengebroken. Dat gebeurt alleen als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld voor het verleggen van kabels en leidingen die onder het fietspad liggen. Zit je op de fiets, dan informeren we je via borden langs de weg over de omleidingsroute. Niet alleen ter hoogte van de afsluiting zelf, maar ook al bij belangrijke keuzepunten. Op de omleidingsroutes passen we, waar mogelijk, de verkeerslichten aan voor een zo kort mogelijke reistijd.

Aanbiedingen rijwielhandelaren

Verschillende rijwielhandelaren hebben kortingsafspraken gemaakt met Groningen Bereikbaar voor de aanschaf van fietsen en e-bikes.

Acties