Nieuwe fietspaden in Groningen › Groningen Bereikbaar

Nieuwe fietspaden in Groningen › Groningen Bereikbaar

Nieuwe fietspaden in Groningen

Nieuwe fietspaden in Groningen

De komende jaren wordt in de gemeente Groningen hard gewerkt aan een goede fietsinfrastructuur. Daarom worden er een aantal nieuwe fietspaden aangelegd.

Fietspad langs de noordelijke ringweg

Door de aanleg van dit fietspad worden de Fietsroutes Plus vanuit Winsum en Zuidhorn verbonden met de stedelijke routes en de Zernike Campus.

Fietspad langs spoorlijn Groningen-Sauwerd

Mede door de aanleg van dit fietspad ontstaan er rechtstreekse fietsverbindingen tussen de dorpen ten noorden van Groningen en tussen de noordwestelijke stadswijken.

Fietsrotonde Wilheminakade

Het bijzondere aan dit ontwerp is dat de fietsrotonde als het ware bovenop de kruising voor gemotoriseerd verkeer wordt gelegd. Daarmee ontstaat een ontwerp dat voor alle weggebruikers heel overzichtelijk is en waarmee de doorstroming kan worden verbeterd.

Fietspad door park Selwerd

Vanwege de grote aantallen fietsers die hier dagelijks passeren is verbreding van deze route noodzakelijk. In de tunnel onder de Plataanlaan (noordelijke ringweg) zijn de voetpaden aangepast, zodat voetgangers het fietspad niet hoeven te kruisen.

Fietspad langs de Helperzoom

Er is voor het fietspad een variant ontworpen, waarbij het fietspad vanaf Saaksumborg richting de stad in eerste instantie achter de bomen langs gaat en vanaf Tuinwijck tegen de rijbaan aan komt te liggen. Er moet nog een definitief ontwerp uitgewerkt worden, voordat het kan worden gerealiseerd.