Nieuwe fietspaden in Groningen › Groningen Bereikbaar

Nieuwe fietspaden in Groningen › Groningen Bereikbaar

Nieuwe fietspaden in Groningen

Nieuwe fietspaden in Groningen

De provincie Groningen wil het fietsen aantrekkelijker en veiliger maken. Daarom krijgen enkele belangrijke fietsroutes in onze provincie een opwaardering. Ook worden er nieuwe, snelle routes aangelegd. Hiermee moet het fietsen prettiger en veiliger worden, waardoor meer mensen voor de fiets kiezen in plaats van de auto. Dit draagt ook bij aan het bereikbaarheid houden van de stad.

Fietspad langs de Helperzoom (in ontwikkeling)

Het bestaande fietspad rond Saaksumborg wordt aangepast, langs de Helperzoom wordt een nieuw vrijliggend fietspad gerealiseerd en de rijbaan van de Helperzoom wordt aangepast.

Fietspad langs de noordelijke ringweg (in ontwikkeling)

Door de aanleg van dit fietspad worden de doorfietsroutes vanuit Winsum en Zuidhorn verbonden met de stedelijke routes en de Zernike Campus.

Fietspad langs spoorlijn Groningen-Sauwerd (in ontwikkeling)

Mede door de aanleg van dit fietspad ontstaan er rechtstreekse fietsverbindingen tussen de dorpen ten noorden van Groningen en tussen de noordwestelijke stadswijken.

Fietsrotonde Wilheminakade (gerealiseerd)

Het bijzondere aan dit ontwerp is dat de fietsrotonde als het ware bovenop de kruising voor gemotoriseerd verkeer is gelegd. Daarmee is een ontwerp ontstaan dat voor alle weggebruikers heel overzichtelijk is en waarmee de doorstroming wordt verbeterd.

Fietspad door park Selwerd (gerealiseerd)

Vanwege de grote aantallen fietsers die hier dagelijks passeren was verbreding van deze route noodzakelijk. In de tunnel onder de Plataanlaan (noordelijke ringweg) zijn de voetpaden aangepast, zodat voetgangers het fietspad niet hoeven te kruisen.