Zandtransporten bij Noordzeebrug/Bedumerweg nagenoeg afgerond › Groningen Bereikbaar

Zandtransporten bij Noordzeebrug/Bedumerweg nagenoeg afgerond › Groningen Bereikbaar

Zandtransporten bij Noordzeebrug/Bedumerweg nagenoeg afgerond

Zandtransporten bij Noordzeebrug/Bedumerweg nagenoeg afgerond

12 november 2013
De zandtransporten ten behoeve van de nieuwe brug en het viaduct bij de Bedumerweg/Noordzeebrug zijn nagenoeg afgerond. Na een periode van ruim drie maanden kan de grond vanaf medio november ongeveer een jaar gaan inklinken.

Zandaanvoer per schip

Het zand is telkens per schip aangevoerd en aan de kanaalzijde bij het bedrijventerrein de Hoogte in dumpers geladen. Vervolgens werd het zand aan de achterzijde van het bedrijf Vlaar Enveloppen via dumpers geladen en tot aan het huidige kruispunt bij de Bedumerweg gereden. Hiervoor is een stukje tijdelijke weg op het bedrijventerrein zelf aangelegd. De transporten hebben zo geen overlast veroorzaakt.

Winsumertunnel

Eveneens is ter hoogte van de Winsumertunnel zand aangebracht. Dit is noodzakelijk omdat op termijn de weg op deze tunnel verhoogd komt te liggen.

Directiekeet bij De Hoogte

Vanwege een goed overzicht ter plaatse en communicatie met de omgeving is er inmiddels in het begin van het bedrijventerrein De Hoogte een directiekeet geplaatst die bemand wordt door personeel van de Provincie Groningen.