Winnaars Spitsbattle: schoolroosters aanpassen om na ochtendspits te reizen › Groningen Bereikbaar

Winnaars Spitsbattle: schoolroosters aanpassen om na ochtendspits te reizen › Groningen Bereikbaar

Winnaars Spitsbattle: schoolroosters aanpassen om na ochtendspits te reizen

Winnaars Spitsbattle: schoolroosters aanpassen om na ochtendspits te reizen

18 mei 2017

De Spitsbattle van Groningen Bereikbaar is gewonnen door de studenten Mera Hofstra, Romy Vlegels, en de scholieren Timo Hakvoort en Jesse van der Zeijden. Hun oplossingen voor minder volle bussen en treinen in de Groningse ochtendspits gingen alle over het aanpassen van de roosters op school, waardoor minder scholieren en studenten in de ochtendspits op weg zijn. Daarmee wonnen zij 444 euro. Groningen Bereikbaar gaat met de onderwijsinstellingen in gesprek om deze oplossingen uit te voeren.

De winnaars presenteerden alle drie een oplossing voor anders roosteren, op verschillende manieren uitgewerkt. De oplossing van Mera Hofstra, student Social Studies aan de Hanzehogeschool Groningen, is om de verplichte lessen voortaan in de middag te houden en de niet verplichte lessen zoals hoorcolleges in de ochtend. Nu hebben zij en haar medestudenten geen andere keuze dan tijdens de spits te reizen omdat de verplichte lessen om half 9 beginnen. Hiernaast is haar idee om de niet verplichte hoorcolleges op te nemen en deze opnames beschikbaar te maken voor studenten. 

Timo Hakvoort en Jesse van der Zeijden, beiden 4 VWO-leerling van het Gomarus College, hebben een nieuw rooster ontworpen voor hun school: alle lessen beginnen na 10 uur. Door te werken met blokuren van 50 en 40 minuten, dus aaneengesloten lessen in hetzelfde vak, zullen leerlingen niet later uit zijn. Het tweede lesuur kan 10 minuten korter, omdat geen tijd verloren gaat aan het wisselen van lokaal. Daarnaast kunnen docenten vergaderen voor 10 uur ‘s ochtends. Met deze oplossing kunnen alle leerlingen van het Gomarus College na de spits naar school reizen.

Romy Vlegel, student Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen, maakt onderscheid tussen studenten die buiten Groningen wonen en studenten die in Groningen wonen. De groepsindeling en roosters worden afgestemd op deze groepen: studenten die buiten Groningen wonen, worden in dezelfde groep(en) ingedeeld en hebben zoveel mogelijk aaneengesloten uren les na de ochtendspits. Studenten die in Groningen wonen hebben ook lessen tijdens de spits, zij kunnen met de fiets naar hun schoollocatie komen. 

Duurzame gedragsverandering

De drie winnaars van de Spitsbattle werden op donderdag 18 mei gekozen tijdens de derde Onderwijsdag Bereikbaarheid. Zeven genomineerden pitchten daar hun oplossing voor jury en publiek. De jury lette niet alleen op originaliteit en uitvoerbaarheid. Ook vonden de juryleden het belangrijk dat de voorgestelde oplossingen een duurzame verandering van gedrag mogelijk maken. Door slim te roosteren gaan de winnende oplossingen volgens de jury niet ten koste van de onderwijstijd, terwijl wel minder scholieren en studenten in de ochtendspits reizen.

Spitsbattle

In april daagde Groningen Bereikbaar studenten, scholieren, docenten en andere medewerkers van Groningse onderwijsinstellingen uit om een oplossing te bedenken voor het volle OV in de ochtendspits. Het liefst een oplossing die snel in te voeren is in Groningen, bijvoorbeeld op de school van de inzender. Groningen Bereikbaar ontving 82 inzendingen. De ideeën varieerden van andere lestijden, aanpassingen in de dienstregeling van de bus, aanpassingen aan het studentenreisproduct, plannen voor leen- en OV-fietsen en beloningssystemen om het OV in de ochtendspits te mijden. Ook kwamen ideeën binnen om de capaciteit van de bus en trein beter te benutten, zoals voorstellen voor minder zitplaatsen.

Alle ingezonden ideeën worden voorgelegd aan de onderwijsinstellingen en vervoerders. Als zij oplossingen willen uitwerken en uitvoeren, stelt Groningen Bereikbaar onder voorwaarden geld en mankracht beschikbaar.

Onderwijsdag Bereikbaarheid

Op 18 mei hield Groningen Bereikbaar in samenwerking met de grote onderwijsinstellingen in Groningen voor de derde keer de Onderwijsdag Bereikbaarheid. Daar lieten ze zien wat het afgelopen jaar is bereikt op het gebied van bereikbaarheid voor zowel werknemers als voor scholieren.

Beter Benutten

De Spitsbattle is onderdeel van het pakket Beter Benutten in de Regio Groningen-Assen. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in onze regio over weg, water en spoor te verbeteren. De uitvoering van het thema Onderwijs & Bereikbaarheid is in handen van Groningen Bereikbaar.

Prijs voor winnaars Spitsbattle

Prijs voor winnaars Spitsbattle