Werkzaamheden Sontweg en busbaan Europaweg in april van start › Groningen Bereikbaar

Werkzaamheden Sontweg en busbaan Europaweg in april van start › Groningen Bereikbaar

Werkzaamheden Sontweg en busbaan Europaweg in april van start

Werkzaamheden Sontweg en busbaan Europaweg in april van start

22 februari 2013
De werkzaamheden aan de Europaweg starten 2 april en duren tot eind augustus 2013. Het gaat om het wegdeel tussen de Zuidelijke Ringweg en het Damsterdiep. In de periode tot en met 19 juli kan het autoverkeer in beide richtingen over de Europaweg rijden. Afwisselend zijn dan steeds slechts twee rijstroken beschikbaar, wat onvermijdelijk verkeershinder zal opleveren. Tijdens de bouwvak – van 20 juli t/m 11 augustus - is de Europaweg volledig gestremd. Doorgaand verkeer zal dan worden omgeleid. Tegelijkertijd zijn er diverse werkzaamheden aan de Sontweg. Ze vinden plaats omdat aansluitend in 2014 de Sontbrug over het Winschoterdiep wordt aangelegd. Belangrijk onderdeel is verbreding van het wegprofiel en herinrichting van de kruising Sontweg/Eltjo Ruggeweg/Bornholmstraat.

Busbaan Europaweg

De nieuwe busbaan – twee rijstroken in het midden van de Europaweg - is nodig om de busdoorstroming tussen P+R Europapark en het UMCG sterk te verbeteren. De reistijd over en weer is straks gehalveerd. Daarnaast hebben ook de overige (regionale) buslijnen profijt van deze maatregel. Voor deze busbaan zal het hele wegtracé opnieuw worden ingericht. Daarbij worden sommige delen van de Europaweg en de kop van de Petrus Campersingel breder gemaakt of aangepast. Van april tot en met eind juni zijn tussen het Europaplein en de Griffeweg steeds twee rijstroken beschikbaar voor het doorgaande autoverkeer. De verkeerslichten zullen worden aangepast. Wel zal verkeershinder ontstaan. In de bouwvak-vakantie – 20 juli tot en met 11 augustus – is de Europaweg (en het deel van de Sontweg tot aan de afslag Sontplein) volledig gestremd tussen Europaplein en Damsterdiep. In het weekend van 3 en 4 augustus is tevens het kruispunt Europaplein volledig afgesloten. In het weekend van 10 en 11 augustus is vervolgens het kruispunt Damsterdiep volledig afgesloten. Doorgaand autoverkeer zal in de bouwvak-periode hoofdzakelijk worden omgeleid langs de Bornholmstraat, Berlagebrug/Eltjo Ruggeweg, Oostelijke Ringweg en Damsterdiep. Fietsverkeer wordt dan omgeleid via de Trompbrug en Berlagebrug. Vanaf de Griffeweg is er voor fietsers een route onder de Oosterhavenbrug door richting Sontweg.

Herinrichting Sontweg

Tegelijkertijd zijn er herinrichtingswerkzaamheden aan de Sontweg. Het gaat hier om het gedeelte vanaf de Europaweg tot en met de ingang van het Sontplein en de kruising Sontweg/Eltjo Ruggeweg/Bornholmstraat die wordt aangepast. De herinrichting van het tussenliggende deel van Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken de Sontweg (tussen Sontplein en Eltjo Ruggeweg) is naar verwachting voorjaar 2014 aan de beurt. In 2014 start tevens bouw van de Sontbrug over het Winschoterdiep. De diverse werkzaamheden aan de Europaweg en de Sontweg worden op elkaar afgestemd om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.

Inloopbijeenkomst

Voor beide projecten zijn er gecombineerde inloopbijeenkomsten. Voor omwonenden is dat maandag 4 maart van 18.30 – 21.00 uur. Voor ondernemers in de omgeving is dat woensdag 6 maart, ook van 18.30 – 21.00 uur. Beide bijeenkomsten zijn in de hal van de dienst RO/EZ, Gedempte Zuiderdiep 98. Omwonenden en bedrijven zijn hierover vandaag per brief geïnformeerd.

Groningen Bereikbaar

Beide projecten zijn nauw afgestemd met de samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar. Deze organisatie is in het leven geroepen om tijdens de werkzaamheden van de komende jaren Groningen bereikbaar te houden door de projecten goed op elkaar af te stemmen. In deze organisatie zitten behalve de gemeente, ook de provincies Groningen en Drenthe, Rijkswaterstaat, ProRail en diverse Groningse werkgevers. Groningen krijgt de komende jaren naast de werkzaamheden aan de Sontweg, de aanleg van de Sontbrug en de busbaan Europaweg, onder meer te maken met de ombouw van de oostelijke en zuidelijke ringweg, de aanleg van busbanen en fietspaden, de bouw van de Noordzeebrug en een groot aantal werkzaamheden aan het spoor.

Asfaltering Petrus Campersingel in augustus

Vanaf eind augustus tot en met de derde week van september wordt de Petrus Campersingel van nieuw asfalt voorzien en de parkeerstroken herstraat. In die periode is deze weg twee weken afgesloten. Later dit voorjaar zal de gemeente hier de omwonenden nader over informeren.