Werkzaamheden Noordzeebrug per direct weer van start › Groningen Bereikbaar

Werkzaamheden Noordzeebrug per direct weer van start › Groningen Bereikbaar

Werkzaamheden Noordzeebrug per direct weer van start

Werkzaamheden Noordzeebrug per direct weer van start

02 juli 2013
De provincie Groningen heeft bij de curator aangegeven groot belang te hechten aan een directe voortgang van de werkzaamheden. Dit heeft te maken met de garantie van verkeersveiligheid en de risico’s - zowel bedrijfsmatig als financieel - voor verdere vertraging van het totale project.

Voortgang met bestaande onderaannemers

Aangezien de curator niet binnen de geldende termijn heeft aangegeven de aannemingsovereenkomst te zullen nakomen, wordt het contract tussen de provincie Groningen en aannemer Jaartsveld nu ontbonden. Daardoor is de provincie vrij in de keuze van afhandeling. In goed overleg met de bestaande onderaannemers is besloten de werkzaamheden met hen voort te zetten. Financiële schade bij de onderaannemers en toeleveranciers blijft hierdoor beperkt en het werk kan snel weer in uitvoering,

Werkzaamheden

De komende maanden zullen de onderaannemers vooral grondwerk verrichten zoals het aanleveren van 100.000 m3 zand (dat ca. een jaar moet inklinken), het aanbrengen van damwanden en combiwanden en het aanbrengen van diverse verkeersvoorzieningen. De aannemer Oosterhof Holman neemt de reconstructie van de Groningerweg en het kruispunt Boterdiep in uitvoering. Deze aannemer voert al een aantal werkzaamheden voor de provincie uit aan de Oostelijke Ringweg. Hier is snel handelen van belang in verband met de garantie van de verkeersveiligheid op het kruispunt. Een klein gedeelte van de werkzaamheden - waaronder de aanpak van de Winsumertunnel - verschuift naar het volgende bestek.

Diverse bestekken

Het project Noordzeebrug/Bedumerweg is opgedeeld in drie bestekken, waaronder het aanleggen van een tijdelijke weg nabij Cortinghborg (reeds afgerond), voorbereidende werkzaamheden Noordzeebrug met bijkomende werken (bestek is op 19 maart aanbesteed, (was) aannemer Jaartsveld, in principe gereed oktober 2013) en vervangen Noordzeebrug en aanleg Bedumerweg en nieuw viaduct (verwachte aanbesteding dit najaar).

Vaarweg Lemmer-Delfzijl

In het kader van het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl (verbreding en verhoging vaarwegen c.q. bruggen), het verbeteren van de verkeersveiligheid en het bevorderen van de doorstroming van op de Noordelijk ringweg (N370), wordt de bestaande Noordzeebrug vernieuwd en wordt de aansluiting Bedumerweg- Noordelijke ringweg omgebouwd tot een ongelijkvloerse kruising.