Werkzaamheden in Groningen deze zomer: een overzicht › Groningen Bereikbaar

Werkzaamheden in Groningen deze zomer: een overzicht › Groningen Bereikbaar

Werkzaamheden in Groningen deze zomer: een overzicht

Werkzaamheden in Groningen deze zomer: een overzicht

09 mei 2016
Ook deze zomer staan er weer de nodige werkzaamheden aan de Groningse wegen en bruggen op stapel. Een overzicht:

Noordzeebrug

Vanaf maandag 9 mei tot en met vrijdag 3 juni zijn er rondom de Noordzeebrug beperkt rijstroken beschikbaar. In de eerste twee weken van mei ondervindt het verkeer dat de stad uitgaat hier hinder van. Vanaf 23 mei t/m 3 juni dient het verkeer dat vanuit de richting Eemshaven de stad inrijdt ook rekening te houden met filevorming. De werkzaamheden hebben te maken met een verzakking in de weg tussen het nieuwe viaduct bij de Bedumerweg en de nieuwe Noordzeebrug aan de Curaçaostraatzijde. Kijk voor meer informatie op www.ringgroningen.nl.

Bedumerweg

Van 17 mei tot en met 31 mei voert de gemeente Groningen onderhoudswerk uit aan de hoofdrijbaan van de Bedumerweg. Er wordt gewerkt van de Molukkenstraat tot de Asingastraat. De Bedumerweg is dan gestremd. Voor weggebruikers zijn er  omleidingsroutes.

Boterdiep en Oostersingel

Op 12 mei, vanaf 7:00 uur, tot en met 13 mei, 20:00 uur, is het Boterdiep gestremd. Ook de Oostersingel zal twee zaterdagen gestremd zijn, namelijk op zaterdag 21 mei van 8:00 uur tot en met 20:00 uur en op zaterdag 28 mei vanaf 7:00 uur tot en met 20:00 uur. Reservedata voor deze werkzaamheden zijn 3 en 4 juni.

Herewegviaduct

In de zomer worden werkzaamheden verricht aan de onderzijde van het Herewegviaduct. Dit betekent dat er geen treinen richting Assen rijden. Ter vervanging van de treinen worden bussen ingezet.

Noordelijke en oostelijke ringweg

Vanaf 10 juni t/m 26 augustus wordt in verschillende fases de bovenste asfaltlaag van de noordelijke- en oostelijke ringweg vervangen. Voor het grootste deel van de werkzaamheden geldt dat verkeer kan blijven rijden (met beperkte rijstroken). Een enkele keer is er een stremming/omleiding. Eind mei volgt meer informatie over de exacte planning en de te verwachten hinder. Houd hiervoor ook www.ringgroningen.nl in de gaten.

Griffebrug

Van 1 juli t/m 31 augustus worden er werkzaamheden verricht aan de Griffebrug. Voor verkeer dat de stad uitrijdt heeft dit geen grote gevolgen. Voor verkeer naar de stad toe is de brug in die periode gestremd.

Meeuwerderweg

De Meeuwerderweg is in de periode van 17 mei tot en met 18 juni gestremd tussen de Griffeweg en Palmslag/Duikerstraat in de verband met rioleringswerkzaaheden.

Aanpak Ring Zuid

In het kader van de ombouw van de zuidelijke ringweg worden al de nodige werkzaamheden verricht. Het gaat hierbij om het verleggen van kabels en leidingen die voor de ombouw in de weg liggen en om verkeersmaatregelen in de wijken Helpman en Coendersborg. Neem om goed op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen een kijkje op www.aanpakringzuid.nl. Kijk voor actuele informatie rond werkzaamheden en evenementen op de werkzaamhedenkaart van Groningen Bereikbaar.