Werkzaamheden Fietsroute Plus Groningen-Bedum begonnen › Groningen Bereikbaar

Werkzaamheden Fietsroute Plus Groningen-Bedum begonnen › Groningen Bereikbaar

Werkzaamheden Fietsroute Plus Groningen-Bedum begonnen

Werkzaamheden Fietsroute Plus Groningen-Bedum begonnen

31 januari 2013

Langs de Groningerweg

De nieuwe Fietsroute Plus komt te lopen langs de Groningerweg: tussen Bedum en de oprit naar de N46 aan de westkant van de Groningerweg en tussen de oprit van de N46 en de Boterdiepsbrug in Groningen aan de oostkant van de Groningerweg. Op de rotonde bij de oprit naar de N46 kunnen de fietsers de Groningerweg op een veilige manier oversteken.

Grondwerkzaamheden

De provincie is begonnen met grondwerkzaamheden, zoals het verleggen van sloten. Dat gaat tot en met maart duren. Ook wordt een nieuwe fundering voor het fietspad aangebracht. Deze grond moet eerst een tijd inklinken, voordat de verharding aangebracht kan worden. De verharding wordt na de zomer aangelegd.

Bomen kappen

In februari gaan we bezig met het kappen van bomen en het verwijderen van struiken. Het zal er eerst even kaal gaan uitzien: er worden 45 bomen gekapt. Maar daar komen ongeveer 100 bomen voor terug. Op de illustratie is te zien hoe het eruit komt te zien. Op de website van de provincie Groningen vindt u meer over de Fietsroute Plus. Daar vindt u ook het groenplan met een overzicht van de bomen die geplaatst worden.