Werkzaamheden Europaweg tot en met 12 augustus › Groningen Bereikbaar

Werkzaamheden Europaweg tot en met 12 augustus › Groningen Bereikbaar

Werkzaamheden Europaweg tot en met 12 augustus

Werkzaamheden Europaweg tot en met 12 augustus

29 juli 2013
Met de busbaan wordt de doorstroming van het busvervoer tussen P+R Europapark en het UMCG verbeterd. Hiermee wordt de reistijd gehalveerd. Verder wordt het hele wegtracé opnieuw ingericht. Delen van de Europaweg en de kop van de Petrus Campersingel worden breder gemaakt of aangepast.Berlagebrug

Doorgaand autoverkeer wordt gedurende de werkzaamheden hoofdzakelijk omgeleid langs de Bornholmstraat, Berlagebrug en Eltjo Ruggeweg, Oostelijke Ringweg en Damsterdiep. Fietsers reizen via de Trompbrug en de Berlagebrug. Meer informatie is te vinden op http://gemeente.groningen.nl/wegwerkzaamheden/busbaaneuropaweg