Werkzaamheden en verkeershinder in Groningen deze zomer: een overzicht › Groningen Bereikbaar

Werkzaamheden en verkeershinder in Groningen deze zomer: een overzicht › Groningen Bereikbaar

Werkzaamheden en verkeershinder in Groningen deze zomer: een overzicht

Werkzaamheden en verkeershinder in Groningen deze zomer: een overzicht

12 juli 2017

Op veel plekken in en rond de stad Groningen wordt gewerkt aan de wegen, bruggen, stations, rails en fietspaden. Zo zijn de voorbereidende werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg begonnen. De komende zomer staan er voor dit project en andere verkeersprojecten meerdere werkzaamheden met gevolgen voor het verkeer op de planning.

Westerhaven / A-straat en omgeving

April 2017 - augustus 2017
Om meer ruimte voor de voetganger en fietser te creëren in de binnenstad van Groningen wordt de busroute verlegd naar het westen van de binnenstad. De Westerhaven en A-straat worden hiervoor opnieuw ingericht. Zodra de nieuwe dienstregeling van de bussen ingaat, worden de straten in de binnenstad waar nu nog de bussen rijden aangepakt, zodat voetgangers en fietsers meer ruimte hebben. Meer informatie

Aanpak Diepenring

Mei 2017 - eind 2017
De Diepenring - de weg om het noordelijke en oostelijke deel van de binnenstad - wordt aangepakt. De weg was namelijk hard toe aan groot onderhoud. De gemeente Groningen heeft ervoor gekozen niet alleen het wegdek te vernieuwen, maar ook de weg anders in te richten. In plaats van twee rijstroken voor al het verkeer, krijgt de Diepenring één rijstrook voor auto's en een brede fietsstrook. Van oktober 2016 tot april 2017 is gewerkt aan de binnenzijde van de Diepenring. Sinds mei is de buitenring aan de beurt. De werkzaamheden zijn telkens van brug tot brug, waardoor delen van de Diepenring regelmatig zijn afgesloten voor het verkeer. Voor een overzicht van de planning: gemeente.groningen.nl/diepenring.

Op- en afrit Oosterpoort

26 juni 2017 en 31 juli 2017
Op 26 juni is de oprit op de zuidelijke ringweg bij de wijk Oosterpoort definitief dichtgegaan. Eind juli volgt de definitieve afsluiting van de afrit bij de Oosterpoort. Het verkeer kan voortaan gebruikmaken van de Europaweg. Meer informatie

N360 Groningen - Delfzijl

Juli 2017 - augustus 2017
Op de weg tussen Groningen en Delfzijl is het op een aantal punten vaak erg druk. Daarnaast zijn er op het traject enkele onveilige kruisingen. De Provincie Groningen voert sinds mei 2017 werkzaamheden uit aan het stuk weg tussen Ruischerbrug en het begin van de bebouwde kom van Groningen. In de zomer wordt bij het begin van de bebouwde kom van Groningen de weg anders ingericht. Voor deze werkzaamheden wordt een aantal weekenden in juli de weg gestremd. In augustus zitten de werkzaamheden er op.

WarmteStad Zernike Campus

3 juli 2017 - november 2017
Op 3 juli is WarmteStad gestart met de aanleg van het Warmtenet Noordwest. Dat gebeurt op Zernike Campus Groningen. Hier bevindt zich namelijk de warmtebron die tal van gebouwen, kantoren en wooncomplexen op Zernike en in de stad gaat voorzien van aardwarmte. De werkzaamheden betreffen in de zomermaanden vooral de straat Blauwborgje. Een gedeelte van Blauwborgje is tussen 3 juli en begin september volledig afgesloten voor verkeer. Hiervoor wordt een omleidingsroute ingesteld. De aanleg van het gedeelte in De Mudden en Zernikelaan vindt plaats in de periode september/oktober. Meer informatie

Oostersluisbrug

14 juli 2017 - 28 augustus 2017
De Oostersluisbrug in Groningen wordt in de zomerperiode gerepareerd. De werkzaamheden beginnen op 14 juli en duren tot 28 augustus. Tijdens de reparatieperiode is de zuidelijke brug voor het wegverkeer gestremd. Het verkeer kan dan gebruik maken van de noordelijke brug. Meer informatie

Onderhoud A28

21 juli 2017 - 3 oktober 2017
Rijkswaterstaat voert deze zomer asfalteringswerkzaamheden uit op de A28. De weg wordt in de zomermaanden onder handen genomen, omdat het dan rustiger op de weg is.

De werkzaamheden lopen van 21 juli tot 3 oktober. Er wordt steeds gefaseerd op een deel van het traject aan de weg gewerkt. Tijdens de werkzaamheden blijft de A28 beschikbaar voor het verkeer, maar de weggebruiker moet rekening houden met hinder omdat de rijstroken worden versmald en de maximumsnelheid wordt teruggebracht naar 70 km/u. Ook zullen tijdens de werkzaamheden een paar keer op- en afritten worden afgesloten en is er geen busverkeer mogelijk vanaf P+R Haren. Houd de website van Groningen Bereikbaar in de gaten voor exacte data en stremmingen.

Onderhoud A7

Eind augustus 2017 - eind oktober 2017
Ook op de A7 wordt komende zomer aan de weg gewerkt. Vanaf eind augustus tot halverwege september worden er overdag verschillende werkzaamheden uitgevoerd aan de Beerstertunnel bij Winschoten. Daarna is de A7 tussen Westerbroek en Zuidbroek aan de beurt. Hier wordt de hele maand oktober gewerkt aan een nieuwe asfaltlaag en een nieuwe geleiderail. De werkzaamheden zijn 's avonds en 's nachts en in de weekenden.

Werkzaamheden Esperantokruising

Augustus 2017 - eind 2017
Op diverse plekken langs de zuidelijke ringweg zijn deze zomer werkzaamheden. Van 6 tot 14 augustus zijn er werkzaamheden bij de spoorwegovergang ter plaatse van de Esperantokruising en ter plaatse van de nieuw te bouwen Helperzoomtunnel. In die periode rijden er geen treinen tussen Assen/Nieuweschans/Veendam en Groningen. De spoorwegovergang Esperanto is in die periode afgesloten. Daarnaast zijn de Verlengde Lodewijkstraat en de Helperzoom vanaf 31 juli tot en met 14 augustus deels afgesloten.

Verleggen kabels en leidingen

Zomer 2017 - najaar 2017
Voor de aanleg van de nieuwe  zuidelijk ringweg wordt op diverse plaatsen in de stad gewerkt aan het verleggen van kabels en leidingen, onder andere voor water, elektriciteit en telecommunicatie. Ook moet een deel van het riool worden verlegd. In de zomer en de tweede helft van 2017 gaat dit werk volop door. Kijk voor actuele planningen van deze werkzaamheden op de website www.aanpakringzuid.nl > actuele werkzaamheden.

Ga slim onderweg. Check voor vertrek groningenbereikbaar.nl voor de actuele informatie over werkzaamheden en verkeershinder.