Weer bediening Oostersluis in ochtend- en avondspits › Groningen Bereikbaar

Weer bediening Oostersluis in ochtend- en avondspits › Groningen Bereikbaar

Weer bediening Oostersluis in ochtend- en avondspits

Weer bediening Oostersluis in ochtend- en avondspits

21 juli 2016
De Oostersluis in Groningen wordt sinds 21 juli weer bediend voor de scheepvaart in de spits. Dat besluit is genomen door Rijkswaterstaat na overleg met de provincie Groningen, de gemeente Groningen en Groningen Bereikbaar. Voor het wegverkeer zijn er alternatieve adviesroutes aangegeven. Het opheffen van de stremming voor de scheepvaart in de spitsperiode geldt tot en met het eind van de schoolvakanties (28 augustus).

Schade 

Door de aanvaring van een vrachtschip met de Oostersluisbrug in Groningen is dinsdag aanzienlijke schade aan de brugconstructie van één van de bruggen ontstaan. Naar verwachting zal de brug langere tijd uit de roulatie zijn. Onderzocht wordt hoe lang de reparatie gaat duren. De sluis is niet beschadigd. Door de aanvaring is de brug aan de zuidzijde van de sluis ontzet. Om het scheepvaartverkeer te kunnen laten passeren is het brugdek omhoog gezet en geborgd. Daardoor is de situatie veilig. De maatregel heeft tot gevolg dat het wegverkeer nog maar van één brug gebruik kan maken.

Spits 

Aanvankelijk werd besloten om de sluizen tijdens de spitsuren niet te bedienen. Uit observaties en analyses van betrokken overheden is inmiddels gebleken dat tijdens de zomerperiode – waarin het verkeersaanbod vanwege de vakanties aanzienlijk is afgenomen - de hinder voor het verkeer ook tijdens spitsbediening van de sluis beperkt is. Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten om de stremming voor het scheepvaartverkeer in de spitsperiodes op te heffen.

Alternatieve routes

Enige hinder is echter niet te voorkomen. Om de hinder voor het wegverkeer te beperken zijn er alternatieve adviesroutes ingesteld, die worden aangegeven met gele omleidingsborden. Fietsers kunnen gebruik maken van de Korreweg (Gerrit Krolbrug) en Sontweg (Sontbrug). Bron: Rijkswaterstaat