Wat gebeurde er allemaal in de voorjaarsvakantie op het spoor? › Groningen Bereikbaar

Wat gebeurde er allemaal in de voorjaarsvakantie op het spoor? › Groningen Bereikbaar

Wat gebeurde er allemaal in de voorjaarsvakantie op het spoor?

Wat gebeurde er allemaal in de voorjaarsvakantie op het spoor?

25 februari 2019

Op verschillende plekken langs of op het spoor werd er gewerkt tijdens de voorjaarsvakantie. Dit was nodig vanwege drie grote projecten in Groningen: Aanpak Ring Zuid, Groningen Spoorzone en Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden. Daarom reden er op een aantal trajecten geen treinen maar bussen. Wat gebeurde er allemaal en waar?

Aanpak Ring Zuid

Aannemer Combinatie Herepoort heeft de afgelopen weken het viaduct over het spoor gesloopt bij de Helperzoom, Verlengde Lodewijkstraat en de Esperantostraat. Hiermee wordt ruimte gemaakt voor de bouw van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg.

Meer info: Voortgang sloop viaduct Esperantokruising 

Groningen Spoorzone

Om ruimte te maken voor de nieuwe plannen voor station Groningen en omdat er in de toekomst meer treinen gaan rijden, verhuist het huidige opstelterrein achter het station naar De Vork in Haren. Afgelopen week legde aannemer Strukton Rail sporen en wissels op het toekomstige opstelterrein in de splitsing tussen de sporen richting Assen en Winschoten.

Meer info: Stand van zaken na werkzaamheden De Vork

Andere projecten

Op het traject Groningen-Hoogeveen werd door ProRail ook nog gewerkt aan een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor bij Station Haren en in Assen aan de onderdoorgang 'De Maten'.

Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (ESGL)

Omdat er straks meer en langere treinen gaan rijden tussen Groningen en Leeuwarden worden er in het project ESGL een aantal overwegen aangepakt. In Hurdegaryp werd daarom afgelopen week het tunneldeel ingeschoven. Ook de overweg bij de Goddeloze Singel bij Feanwâlden maakt plaats voor een fiets- en voetgangersonderdoorgang.

Meer info: Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden