Vrydemalaan 1 juli open voor verkeer › Groningen Bereikbaar

Vrydemalaan 1 juli open voor verkeer › Groningen Bereikbaar

Vrydemalaan 1 juli open voor verkeer

Vrydemalaan 1 juli open voor verkeer

12 juni 2013
De binnenstad is straks voor het autoverkeer alleen te bereiken via de Korreweg-Boterdiep/Nieuwe Ebbingestraat en via de Petrus Campersingel-Damsterdiep. De Antonius Deusinglaan die als een belangrijke verbinding gold, wordt 1 juli afgesloten voor alle verkeer waarmee het UMCG/RUG de ruimte krijgt om uit te breiden.

Parkeergarages optimaal bereikbaar

Doorgaand autoverkeer vanuit het noordoosten van de stad mag straks dus niét via de Vrydemalaan-Bloemsingel-Bloemstraat richting de binnenstad en vice versa. Wel kan men via de Vrydemalaan de Bloemsingel-entree van de parkeergarage Boterdiep bereiken. Tegelijkertijd is ook de steeds belangrijker wordende hoofdingang-Noord van het UMCG straks heel eenvoudig via de Vrydemalaan te bereiken.

Knip in Bloemsingel

De Bloemsingel wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De reden hiervoor is dat binnen afzienbare tijd op die locatie een busstation voor het noordelijk deel van de stad komt, tevens op loopafstand van de hoofdingang-Noord van het UMCG. Autoverkeer is daar dan om verkeerskundige en veiligheidsredenen niet langer gewenst. Een zgn 'knip', aangegeven door bebording, een groen stuk asfalt en wegmarkeringen wijzen het verkeer op de nieuwe situatie. Verkeersregelaars attenderen automobilisten hierop in de beginperiode .

Naar de binnenstad? Via Damsterdiep of Korreweg

Doorgaand autoverkeer vanuit het noordoostelijk deel van de stad richting de binnenstad neemt vanaf 1 juli dus een andere route: langs de Korreweg-Boterdiep/Nieuwe Ebbingestraat óf langs het Damsterdiep. Automobilisten die de binnenstad uit willen, kunnen het beste de route via het Boterdiep dan wel het Schuitendiep nemen.

OV, hulpdiensten en taxi's wél via Vrydemalaan naar centrum

Bussen, taxi's, hulpdiensten en brandweer mogen straks wél via Vrydemalaan-Bloemsingel- W.A. Scholtenstraat richting binnenstad. De binnenstad uit nemen zij ook weer de W.A. Scholtenstraat om linksaf via de Bloemsingel desgewenst de Vrydemalaan op te rijden of rechtsaf de Oostersingel te nemen.

Fietsers

Fietsers richting de binnenstad gaan vanaf 1 juli vanaf het Van Doeverenplein over de Vrydemalaan via de Bloemsingel en de W.A. Scholtenstraat, de Bloemstraat of de Kolendrift naar de binnenstad en vice versa. Ook blijft het mogelijk via de ingang UMCG-Noord en het laatste deel van de Antonius Deusinglaan naar de binnenstad te fietsen, zolang de bouwactiviteiten van het UMCG dat toelaten. Als die over een aantal jaren zijn afgerond, zal over het terrein van het UMCG een permanente route voor fietsers worden aangelegd.