Voorrangssituatie Eikenlaan omgedraaid › Groningen Bereikbaar

Voorrangssituatie Eikenlaan omgedraaid › Groningen Bereikbaar

Voorrangssituatie Eikenlaan omgedraaid

Voorrangssituatie Eikenlaan omgedraaid

20 oktober 2017

Volgende week wordt de voorrangssituatie op de Eikenlaan omgedraaid. Daarnaast komen er aanvullende maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Dit gebeurt door ter hoogte van de kruising Eikenlaan/Wilgenlaan een 30-kilometerzone in te stellen, de reeds bestelde tijdelijke verkeersdrempels aan te leggen en in de eerste periode verkeersregelaars in te zetten.

Daarmee wordt de pilot afgerond. Het college neemt nu dit besluit omdat de verwachting is dat de herfstvakantie geen nieuwe informatie oplevert voor het experiment.

Veilig

Het omdraaien van de voorrang betekent niet dat de oversteek wel als veilig kan worden aangemerkt. Ook in de oude situatie vonden er ongevallen en bijna-ongevallen plaats.

Wethouder verkeer Paul de Rook: “Onze ambitie om van de Slimme Route naar Zernike door Park Selwerd een snelle en veilige fietsroute te maken, blijft onverkort staan. Voor de langere termijn is hiervoor een meer vergaande andere aanpak nodig. Wij zullen hierbij ook de mogelijkheden van een tunnel verkennen.”  De formele evaluatie van deze pilot en de vervolgaanpak worden in december aan de raad voorgelegd.

Monitoring

Uit de monitoring van de afgelopen periode blijkt dat de veiligheid voor fietsers in spits is verbeterd, maar de resultaten zijn niet zo positief als gehoopt. Ook blijkt dat de veiligheid van fietser in daluren is verslechterd. Dat geldt ook voor de doorstroming voor gemotoriseerd verkeer in de spits. Daarnaast levert het op sommige routes vertraging op voor ambulance en openbaar vervoer.

Bron: gemeente Groningen