VNO-NCW NOORD: "Groningen Bereikbaar goed voorbeeld" › Groningen Bereikbaar

VNO-NCW NOORD: "Groningen Bereikbaar goed voorbeeld" › Groningen Bereikbaar

VNO-NCW NOORD: "Groningen Bereikbaar goed voorbeeld"

VNO-NCW NOORD: "Groningen Bereikbaar goed voorbeeld"

12 december 2013
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VNO-NCW op 11 december 2013 noemde directeur Lambert Zwiers Groningen Bereikbaar een goed voorbeeld van gelijkwaardige publiek private samenwerking. 

Goed samenwerken is noodzakelijk

Directeur Lambert Zwiers: "Groningen Bereikbaar is een goed voorbeeld van een organisatie waarbinnen publieke en private partijen op basis van gelijkwaardigheid belangen en beslissingen delen. Het bereikbaar houden van steden in het algemeen, maar tijdens de bouwfase in het bijzonder, kan de overheid niet alleen: hierbij heeft men de medewerking van het bedrijfsleven nodig. We willen graag de verantwoordelijkheid mee dragen door actief mee te werken aan het managen van de mobiliteit, maar dan willen we ook meebeslissen bij de afwegingen." En dat meebeslissen kan het bedrijfsleven via Groningen Bereikbaar. Het Groninger bedrijfsleven zit namelijk in de stuurgroep van Groningen Bereikbaar en adviseert over de plannen via de Adviescommissie Bedrijfsleven. Klik hier voor meer informatie over de organisatie Groningen Bereikbaar.