Verkeershinder op Noordzeebrug door heiwerkzaamheden › Groningen Bereikbaar

Verkeershinder op Noordzeebrug door heiwerkzaamheden › Groningen Bereikbaar

Verkeershinder op Noordzeebrug door heiwerkzaamheden

Verkeershinder op Noordzeebrug door heiwerkzaamheden

29 augustus 2013
Vanuit de richting van de stad zijn alle rijstroken beschikbaar. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden, is er een uitloop van de werkzaamheden naar zaterdag a.s. mogelijk.

Damwanden voor nieuwe brug

De werkzaamheden omvatten het plaatsen van zogenaamde (stalen) damwanden aan beide zijden van de brug. Aangezien de nieuwe brug in twee fasen wordt gebouwd en drie meter wordt verhoogd, is het aanbrengen van deze damwanden (voor scheiding van zand, nodig voor ophoging) noodzakelijk. Omwonenden dienen rekening te houden met eventuele geluidsoverlast, maar dat zal tot een minimum worden beperkt. Alle informatie over de aanpak van de noordelijke en oostelijke ringweg vindt u op www.ringgroningen.nl.