Veel bushaltes in Stad aangepakt › Groningen Bereikbaar

Veel bushaltes in Stad aangepakt › Groningen Bereikbaar

Veel bushaltes in Stad aangepakt

Veel bushaltes in Stad aangepakt

07 april 2014
In 2014 en 2015 wordt een groot aantal bushaltes in de stad aangepakt, voornamelijk de HOV-haltes voor de Qlink-bussen. Het gaat om een ophoging, verlenging, verplaatsing of upgrading van de haltes. De grootschalige aanpak heeft alles te maken met de verbetering van het (hoogwaardige) openbaar vervoer-netwerk in en om de stad Groningen. De kosten zijn begroot op € 5 miljoen. In totaal gaat het om 279 haltes, verspreid over de gehele stad. In veel gevallen gaat het om relatief kleine ingrepen, zoals verhoging, plaatsing van DRIS-palen, abri’s en prullenbakken. En omdat er steeds meer langere bussen rijden, worden op tal van locaties de haltes verlengd of deels verplaatst. Circa 35 haltes zijn in de huidige dienstregeling niet meer in gebruik. Zij worden verwijderd.

Damsterdiep en UMCG Noord

Op een aantal plekken in de stad zijn weer andere maatregelen nodig. Zo zijn er voor het Damsterdiep plannen in de maak die enerzijds moeten zorgen voor een snelle doorstroming van het busverkeer en anderzijds voor veiligheid en een prettige leefomgeving. Ook zal binnenkort een begin worden gemaakt met de planontwikkeling van het nieuwe HOV-knooppunt aan de noordzijde van het UMCG ter hoogte van de Bloemsingel.

Visie

De plannen komen voort uit de nieuwe bereikbaarheidsvisie, de netwerkanalyse Groningen – Assen, die de gemeenteraad op 30 oktober 2013 heeft vastgesteld. Onderdeel van de visie is een integraal samenhangend pakket aan maatregelen voor openbaar vervoer. Hoofddoel is het in stand houden en het verder verbeteren van het (hoogwaardige) openbaar vervoer-netwerk in de stad Groningen en de omliggende regio. Nieuwe snelle buslijnen (Qlink), gerichte investeringen in infrastructuur en ontwikkeling van nieuwe knooppunten als het UMCG Noord maken hier deel van uit. Net als het verbeteren van een fors deel van de bushaltes in de stad Groningen. Op de meeste Qlink-haltes komt actuele digitale reizigersinformatie (DRIS). Veel haltes worden voor minder validen toegankelijker gemaakt, verlengd of in sommige gevallen deels verlegd.

Communicatie

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en planvorming, zal de gemeente de burgers informeren dan wel bij de planvorming betrekken. OV-bureau, Qbuzz en de provincie Groningen zijn ook nauw bij deze maatregelen betrokken. De meeste werkzaamheden aan de bushaltes vinden in de loop van 2014 en begin 2015 plaats. bron: gemeente.groningen.nl