Veel belangstelling voor informatiesessie bereikbaarheid bedrijventerrein Zuidoost › Groningen Bereikbaar

Veel belangstelling voor informatiesessie bereikbaarheid bedrijventerrein Zuidoost › Groningen Bereikbaar

Veel belangstelling voor informatiesessie bereikbaarheid bedrijventerrein Zuidoost

Veel belangstelling voor informatiesessie bereikbaarheid bedrijventerrein Zuidoost

27 november 2013
‘Naast de maatregelen die Groningen Bereikbaar en de afzonderlijke bouwprojecten treffen om de stad tijdens de bouwperiode bereikbaar te houden is inspanning vanuit het bedrijfsleven noodzakelijk.’ Dit is de boodschap die Thomas Faber (Mobiliteitsmanager Groningen Bereikbaar) op 25 november uitdroeg in een informatiesessie die in samenwerking met de Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost (VBZO) werd georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn bijna 50 ondernemers geïnformeerd over de verschillende infrastructurele projecten die de komende jaren in de stad Groningen en op het bedrijventerrein Zuidoost zullen plaatsvinden. Een deel van deze projecten is al gaande en zal gereed moeten zijn voordat gestart wordt met de Aanpak Ring Zuid. De verkeershinder die als gevolg hiervan kan ontstaan beïnvloedt de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Zuidoost voor werknemers, bezoekers en leveranciers.

In gesprek

Om deze reden is Groningen Bereikbaar nu al in gesprek met ondernemers. Het bedrijfsleven kan namelijk zelf ook een bijdrage leveren aan de verbetering van de bereikbaarheid van Groningen. De aanwezige ondernemers kregen de ruimte om aan te geven welke informatie zij van de overheid nodig hebben om klanten, leveranciers en werknemers goed te kunnen informeren over de bereikbaarheid. Zo gaven de ondernemers aan tijdig informatie te willen ontvangen over het moment van uitvoering van de bouwprojecten en adviseerden ze om zo veel mogelijk bedrijven bij de projecten te betrekken. Naarmate de planning van de verschillende projecten concreter wordt, zullen dan ook meer bijeenkomsten worden gepland om belangstellenden meer op detailniveau te kunnen informeren. Ondernemers die nu al graag in gesprek willen met Groningen Bereikbaar kunnen contact opnemen. Het verslag van deze avond is nu ook beschikbaar.