Van half februari tot half april kap- en grondwerkzaamheden rondom Groningerweg › Groningen Bereikbaar

Van half februari tot half april kap- en grondwerkzaamheden rondom Groningerweg › Groningen Bereikbaar

Van half februari tot half april kap- en grondwerkzaamheden rondom Groningerweg

Van half februari tot half april kap- en grondwerkzaamheden rondom Groningerweg

11 februari 2013
Hiermee is de laatste fase van de werkzaamheden voor de aanpak van de Oostelijke Ringweg in gang gezet. De weggebruiker zal hier niet direct veel hinder van ondervinden. Maar vanaf deze zomer vinden voor de periode van één jaar grootschalige omleidingen plaats. Eind 2014 is het deelproject Beijum-Noord/Groninger weg klaar.

Nieuw aanzicht

De weggebruiker zal in de voorbereidende fase niet direct veel hinder van de werkzaamheden ondervinden. Het fietsverkeer voor de Groningerweg wordt tijdens de kapwerkzaamheden tijdelijk omgeleid. Door het kappen van de bomen en struiken bij het viaduct bij de Groningerweg en de Oostelijke Ringweg krijgt de omgeving de komende weken een geheel nieuw aanzicht. Vanaf eind 2014, begin 2015 wordt er weer nieuw groen aangeplant.

Grootschalige omleidingen

Vanaf deze zomer wordt het verkeer een jaar lang op verschillende plekken omgeleid. Eind 2014 is het deelproject Beijum-Noord/Groningerweg dan klaar. Om dit deelproject te kunnen realiseren is gedurende de periode van één jaar de Groningerweg bij de huidige verkeerslichten - op de Oostelijke Ringweg op het kruispunt/viaduct ter hoogte van Hornbach - afgesloten. Om de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Het Witte Lam en het overige verkeer in deze periode te kunnen garanderen, is een voorstel gemaakt voor een tijdelijke verkeerssituatie. De belangrijkste punten voor de tijdelijke situatie bestaan uit twee tijdelijke verkeerslichten op de Eemshavenweg (N46), één ter hoogte van het bedrijventerrein Het Witte Lam en één iets verder richting Eemshaven. Het doorgaande verkeer (vanuit de richting Winsum en richting Oostelijke Ringweg) wordt dan deels via het bedrijventerrein Het Witte Lam omgeleid. Later dit jaar volgt er meer inhoudelijke informatie over de omleidingen.

Nieuwe situatie

De verkeerslichten bij de Groningerweg verdwijnen. De aansluiting wordt omgebouwd tot een ongelijkvloerse kruising met op- en afritten naar de Oostelijke Ringweg. De Groningerweg gaat straks onder de Oostelijke Ringweg door. Ook is er een op- en afrit aan het ontwerp toegevoegd voor het verkeer dat komt vanaf de Eemshavenweg (N46) richting de Groningerweg.