Uitbreiding P+R Haren › Groningen Bereikbaar

Uitbreiding P+R Haren › Groningen Bereikbaar

Uitbreiding P+R Haren

Uitbreiding P+R Haren

12 februari 2015
Vanwege groot succes wordt de huidige parkeervoorziening op het transferium in Haren met circa 500 parkeerplaatsen uitgebreid. Na een periode van vier jaar van voorbereiding is op maandag 9 februari de opdracht gegeven om de uitbreiding van deze P+R voorzieningen te realiseren. De aannemer start op maandag 16 februari met de aanleg. De planvorming is door Groningen en Haren gezamenlijk gedaan. De uitvoering zal onder toezicht van de gemeente Groningen plaatsvinden.

Ophogen grond

De start van de uitvoering is een aantal maanden opgeschort in verband met archeologisch onderzoek, waarbij zeer interessante vondsten zijn gedaan van meer dan 6000 jaar oud. Er is besloten het overgrote deel van de vindplaats met rust te laten en voor het nageslacht beschikbaar en bewaard te houden. Dit heeft tot gevolg dat het transferium in zijn geheel een halve meter hoger aangelegd moet worden. Naast deze halve meter verhoging gaat de aannemer 16 februari starten met het aanbrengen van een extra hoog zandpakket. Door extra gewicht aan te brengen zal de bodem sneller gaan zetten (inklinken). Zodra deze zetting voldoende is, zal de extra zandhoogte verwijderd worden en kan de definitieve bestrating worden aangelegd.

Tijdelijk parkeren

Om toch gedurende deze zettingsperiode -dit kan enkele maanden duren- het terrein te gebruiken, wordt het mogelijk gemaakt om bovenop deze tijdelijke zandophoging te parkeren. Er wordt een noodverharding aangebracht van onder andere betonplaten. Ook wordt er tijdelijke verlichting aangebracht. Tijdens deze periode zal op andere plekken op het terrein gewerkt worden aan de bouw van nieuwe parkeerplaatsen. De verkeersstromingen voor de gebruiker en de aannemer worden gescheiden om zo min mogelijk overlast van elkaar te ondervinden.