Student Advies Commissie onderzoekt fietsgedrag studenten › Groningen Bereikbaar

Student Advies Commissie onderzoekt fietsgedrag studenten › Groningen Bereikbaar

Student Advies Commissie onderzoekt fietsgedrag studenten

Student Advies Commissie onderzoekt fietsgedrag studenten

14 januari 2014
De Student Advies Commissie (SAC) van de Rijksuniversiteit Groningen zet zich in voor een bereikbaar Groningen. Een van de eerste onderwerpen waar deze commissie, die bestaat uit studenten van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, zich op richt is het fietsgedrag van de Groninger student. Om tot een gedegen advies te komen heeft de SAC een enquête opgesteld en verspreid onder studenten aan de Hanzehogeschool en de RUG. Via deze enquête wordt informatie ingezameld over de mate waarin studenten op de fiets naar hun faculteit gaan en hoe ze deze vorm van vervoer ervaren, ook ten opzichte van het meest gebruikte alternatief: de bus. Het resultaat van dit onderzoek zorgt voor meer inzicht in het reisgedrag van Groninger studenten en biedt Groningen Bereikbaar extra handvatten voor slimme keuzes op het gebied van mobiliteitsbeïnvloeding. Ben je of ken je een student in Groningen? De enquête is nog steeds in te vullen.