Starthandeling bouw nieuwe Noordzeebrug › Groningen Bereikbaar

Starthandeling bouw nieuwe Noordzeebrug › Groningen Bereikbaar

Starthandeling bouw nieuwe Noordzeebrug

Starthandeling bouw nieuwe Noordzeebrug

07 februari 2014
Op woensdagochtend 19 februari van 9.30 tot 10.30 uur vindt op de Noordzeebrug vlakbij het bedrijventerrein de Hoogte, de aftrap plaats van een nieuwe, belangrijke fase van het project Noordzeebrug: de bouw van de nieuwe Noordzeebrug en de sloop van de oude brug! De drie betrokken infrabeheerders (gedeputeerde M. Boumans, wethouder J. van Keulen en hoofdingenieur-directeur S. Poel ) gaan, om dit bijzondere moment te markeren, gezamenlijk een handeling uitvoeren. Direct aanwonenden en betrokkenen worden hiervoor uitgenodigd.

Verbreding vaarweg

Aanleiding voor de bouw van deze nieuwe Noordzeebrug en tegelijkertijd een grootschalige aanpak van de ringweg rondom de aansluiting Ring Noord/Bedumerweg, is de verdieping en verbreding van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. De provincies Groningen en Fryslân en Rijkswaterstaat werken aan de verbetering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. De vaarweg wordt opgewaardeerd en een aantal bruggen worden vervangen. In het project ‘Aanpak Noordzeebrug’ werken de provincie Groningen, Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen samen. bron: www.ringgroningen.nl