Start ontwikkeling P+R Haren een feit › Groningen Bereikbaar

Start ontwikkeling P+R Haren een feit › Groningen Bereikbaar

Start ontwikkeling P+R Haren een feit

Start ontwikkeling P+R Haren een feit

12 maart 2015
Mariska Sloot, wethouder gemeente Haren en Henk Brink, namens Regio Groningen-Assen hebben vandaag de 250 extra parkeerplaatsen die in de afgelopen weken zijn aangelegd op P+R Haren, officieel geopend. Henk Brink en Wilko Huijink (directeur Groningen Bereikbaar) benadrukten in hun toespraak het belang van deze P+R en het gebruik van de busbaan voor een goede regionale bereikbaarheid en de stad Groningen in het bijzonder. Met deze officiële opening is ook het startsein gegeven voor de verdere ontwikkeling van P+R Haren. Deze P+R is één van de vijf P+R-terreinen rond de stad Groningen en een belangrijk knooppunt in de regionale bereikbaarheidsstrategie. Nu de zeer gewenste 500 parkeerplekken worden aangelegd kan deze P+R verder ontwikkeld worden. Zo komen er:
  • Parkeerplekken (incl. zes invalideplekken)
  • Fietsvoorzieningen (rekken, kluizen én ov-fiets)
  • Ledverlichting met sensor
  • Fietspad aan zuidzijde
  • Nieuwe beplanting

Belangrijk knooppunt voor de bereikbaarheid

Steeds meer automobilisten en fietsers weten P+R Haren te vinden. Sinds de opening (in 2008) zijn de 250 parkeerplekken op werkdagen volledig bezet en ook in het weekend maken veel mensen gebruik van deze voorziening. Daarnaast ziet de gemeente Haren een sterke toename van mensen die op de fiets naar het P+R komen om verder te reizen met de bus. Deze toename heeft er toe geleid dat er meer fietsparkeerplekken nodig zijn. Ook wordt er aan de zuidzijde een fietspad aangelegd, zodat fietsers niet meer tussen de auto's over de parkeerplaats hoeven te fietsen. De ontwikkeling van P+R Haren tot een belangrijk knooppunt (voor bus, parkeren en fiets) is van essentieel belang voor de regionale bereikbaarheid en in het bijzonder de stad Groningen. Het is van belang dat alle voorzieningen klaar zijn voordat de ombouw van de Zuidelijke Ringweg start. Zodat mensen die in de stad Groningen werken of die de stad bezoeken eenvoudig en snel zonder auto in de stad kunnen komen.

Bus op de vluchtstrook

Op deze dag wordt ook gevierd dat het project 'Bus op de vluchtstrook' er voor heeft gezorgd, dat mensen die met de bus reizen naar hun werk langs een file kunnen rijden.  Vanaf De Punt naar Groningen mag de bus bij file in de ochtendspits, namelijk op de vluchtstrook rijden. Om hiervoor ontheffing te krijgen bij Rijkswaterstaat heeft Regio Groningen-Assen op dit traject pechplaatsen,  verlichting aangelegd en borden geplaatst. Voor het traject Leek - Hoogkerk op de A7, is ditzelfde in 2012 al uitgevoerd.

Samen werken aan bereikbaarheid

Bij de ontwikkelingen op en rondom P+R Haren zijn vele partijen betrokken. Gemeenten Haren en Groningen en provincies Groningen en Drenthe, Regio Groningen-Assen, Rijkswaterstaat, OV-bureau Groningen|Drenthe, Groningen Bereikbaar en Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Samen werken deze partijen en vele andere om de bereikbaarheid van de stad Groningen te verbeteren en de noordelijke economie te versterken Henk Brink: 'Hartstikke goed dat er per direct 250 extra parkeerplaatsen zijn. Dat is ook hard nodig, want elke dag staat deze P+R vol. Veel mensen stappen hier vanuit de auto of vanaf de fiets over op de bus naar Groningen. P+R Haren is straks klaar voordat de grote werkzaamheden aan de Ring Zuid beginnen.'