Stadjers praten mee over vraagstukken van Groningen Bereikbaar › Groningen Bereikbaar

Stadjers praten mee over vraagstukken van Groningen Bereikbaar › Groningen Bereikbaar

Stadjers praten mee over vraagstukken van Groningen Bereikbaar

Stadjers praten mee over vraagstukken van Groningen Bereikbaar

09 maart 2017

Op dinsdagavond 7 maart vond in stadion de Euroborg een bijeenkomst plaats van Groningen Bereikbaar met betrokken burgers uit Groningen en omgeving. Tijdens deze bijeenkomst konden de aanwezigen meedenken en meepraten over vraagstukken van Groningen Bereikbaar. De thema's waren communicatie en gedragsverandering.

Creatieve ideeën

Hoe wil jij het liefst worden geïnformeerd over werkzaamheden aan wegen aan spoor, voordat je aan jouw reis begint? En hoe kunnen wij Stadjers verleiden om vaker de auto te laten staan voor sport, recreatie en het bezoeken van familie of vrienden? Deze vragen stonden centraal tijdens de bijeenkomst. Verdeeld in verschillende groepjes gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek om creatieve ideeën en mogelijkheden te bedenken en uit te werken. Groningen Bereikbaar gaat nu kijken in hoeverre deze  ideeën te realiseren zijn.

Jaarlijks meerdere bijeenkomsten

Een paar keer per jaar organiseert Groningen Bereikbaar zo'n bijeenkomst, telkens op een andere locatie in de stad. Met de betrokken burgers gaan we op zoek naar creatieve manieren en innovatieve mogelijkheden om de stad bereikbaar te houden tijdens de komende, grootschalige werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg en het Hoofdstation. Het gaat niet alleen om nieuwe ideeën. We zetten de denkkracht van de burgers ook in om onze eigen plannen en werkwijze te toetsen.