Schade Oostersluisbrug aanzienlijk › Groningen Bereikbaar

Schade Oostersluisbrug aanzienlijk › Groningen Bereikbaar

Schade Oostersluisbrug aanzienlijk

Schade Oostersluisbrug aanzienlijk

15 juli 2016
Door de aanvaring van een vrachtschip met de Oostersluisbrug in Groningen is dinsdag aanzienlijke schade aan de brugconstructie ontstaan. Dat is gebleken uit een inspectie van de brug door Rijkswaterstaat. Naar verwachting zal de brug langere tijd uit de roulatie zijn. De komende dagen wordt onderzocht hoe lang de reparatie gaat duren. De sluis is niet beschadigd.

Brugdek omhoog 

Door de aanvaring is de brug aan de zuidzijde van de sluis ontzet. Om het scheepvaartverkeer te kunnen laten passeren is het brugdek omhoog gezet en vergrendeld. Daardoor is de situatie veilig. De maatregel heeft tot gevolg dat het wegverkeer nog maar van één brug gebruik kan maken. Met name tijdens werkdagen in de ochtend- en avondspits leidt dat tot filevorming op het wegennet rond de sluis. Daarom stelt Rijkswaterstaat plannen op die er voor moeten zorgen dat zowel de scheepvaart als het wegverkeer zo min mogelijk overlast ondervindt van het feit dat de brug buiten werking is. Hierbij werkt Rijkswaterstaat samen met de gemeente Groningen, provincie Groningen en Groningen Bereikbaar.

Maatregelen

Voor de korte termijn heeft Rijkswaterstaat een aantal maatregelen genomen. Deze zijn:
  • Om de files van het wegverkeer in de spits zoveel mogelijk te beperken vindt er voorlopig op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 09.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur geen sluisbediening plaats. Hiervan ondervindt het scheepvaartverkeer wel overlast, omdat de schippers op die tijdstippen geen gebruik kunnen maken van de sluis. De scheepvaart wordt gevraagd hier rekening mee te houden. Deze maatregel geldt tot nader order.
  • Omdat het wegverkeer nog maar gebruik kan maken van één brug, die bovendien regelmatig geopend zal zijn om de schepen door te laten, ontstaat er hinder. Het wegverkeer krijgen het advies de brug zoveel mogelijk te mijden en een alternatieve route te kiezen.
  • Fietsers kunnen gebruik maken van alternatieve routes. Dit zijn de Korreweg (Gerrit Krolbrug) en Sontweg (Sontbrug).
  • De brug wordt regelmatig geopend. De wachttijd zal maximaal een kwartier zijn.
Bron: Rijkswaterstaat