Samenwerking voor een bereikbaar Groningen bekrachtigd › Groningen Bereikbaar

Samenwerking voor een bereikbaar Groningen bekrachtigd › Groningen Bereikbaar

Samenwerking voor een bereikbaar Groningen bekrachtigd

Samenwerking voor een bereikbaar Groningen bekrachtigd

14 januari 2014
Met de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Groningen Bereikbaar hebben overheden en bedrijfsleven hun intentie volop samen te werken aan een bereikbare stad en regio tijdens de geplande werkzaamheden de komende jaren bekrachtigd. Hiervoor hebben zij afgesproken in het project Groningen Bereikbaar op twee manieren intensief samen te werken:
  1. Het in kaart brengen en afstemmen van alle geplande werkzaamheden in en rond de stad Groningen.
  2. Het beïnvloeden van gedrag van weggebruikers. Dit doet Groningen Bereikbaar onder meer door het aanbieden van alternatieve routes, het stimuleren van andere vervoersmiddelen of reistijden en communicatie over werkzaamheden en te verwachten hinder.

Achtergrond

In en rond de stad Groningen staan de komende jaren grote en langdurige werkzaamheden gepland aan wegen en rails. Andere werkzaamheden leiden in dezelfde periode tot extra belasting voor de wegen in en rond de stad. In totaal wordt er tot 2020 meer dan een miljard euro in de infrastructuur in en rond Groningen geïnvesteerd. Alle investeringen hebben tot doel de bereikbaarheid van de stad Groningen te verbeteren en de noordelijke economie te versterken. Maar de werkzaamheden die horen bij die investeringen zijn zo omvangrijk dat ze tijdelijk nadelige gevolgen kunnen hebben voor de bereikbaarheid van de stad. Afstemming en coördinatie van die projecten en werkzaamheden is de komende jaren van ongekend belang. Daarom is de samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar in het leven geroepen. Deze partijen vormen samen Groningen Bereikbaar: Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Rijkswaterstaat, Werkgevers, ProRail, Regio Groningen-Assen, Provincie Drenthe.