Ruim 80 inzendingen voor Spitsbattle › Groningen Bereikbaar

Ruim 80 inzendingen voor Spitsbattle › Groningen Bereikbaar

Ruim 80 inzendingen voor Spitsbattle

Ruim 80 inzendingen voor Spitsbattle

02 mei 2017

De Spitsbattle van Groningen Bereikbaar heeft 82 inzendingen opgeleverd. Het gaat om ideeën voor minder volle bussen en treinen in de ochtendspits. De inzendtermijn voor de Spitsbattle is op 1 mei verstreken.

Spitsbattle

In april daagde Groningen Bereikbaar studenten, scholieren, docenten en andere medewerkers van Groningse onderwijsinstelling uit om een oplossing te bedenken voor het volle OV in de spits. Het liefst een oplossing die snel in te voeren is in Groningen, bijvoorbeeld op de school van de inzender. De beste 3 inzendingen winnen €444,-

Veel oplossingen uitvoerbaar

Projectleider onderwijs & bereikbaarheid Paulien van Noort van Groningen Bereikbaar is tevreden met het aantal en de kwaliteit van de inzendingen. "We hebben veel oplossingen binnengekregen die haalbaar en uitvoerbaar zijn. De ideeën variëren van andere lestijden, aanpassingen in de dienstregeling van de bus, plannen voor leen- en OV-fietsen en beloningssystemen om het OV in de ochtendspits te mijden. Ook zijn er goede ideeën binnengekomen om de capaciteit van de bus en trein beter te benutten, zoals voorstellen voor minder zitplaatsen."

 

Winnaars 18 mei bekend

De inzenders van de beste ideeën krijgen een uitnodiging om op donderdag 18 mei hun oplossing te pitchen voor een deskundige jury, tijdens de derde Onderwijsdag Bereikbaarheid. Op die dag worden de drie winnaars bekend gemaakt. Alle Ingezonden ideeën worden aan de onderwijsinstellingen en vervoerders voorgelegd. De onderwijsinstellingen kunnen dan vervolgens besluiten om deze ideeën uit te werken en uit te voeren. Hiervoor stelt Groningen Bereikbaar onder voorwaarden geld en mankracht beschikbaar.

Zie ook: www.spitsbattle.nl