Resultaten pilot: studenten en scholieren graag op e-bike naar school › Groningen Bereikbaar

Resultaten pilot: studenten en scholieren graag op e-bike naar school › Groningen Bereikbaar

Resultaten pilot: studenten en scholieren graag op e-bike naar school

Resultaten pilot: studenten en scholieren graag op e-bike naar school

04 februari 2016
Is fietsen op een e-bike suf? Niet voor scholieren en studenten uit de regio van Groningen. Zij vinden de e-bike leuk, gemakkelijk en snel. Velen noemen ook de voordelen voor het milieu in vergelijking met het OV. Daarmee is de e-bike voor hen een aantrekkelijk alternatief voor reizen met het openbaar vervoer.

170 scholieren & studenten

Dat blijkt uit de e-bikepilot die Groningen Bereikbaar heeft gehouden. Daarbij fietsten 170 scholieren en studenten een maand lang met de e-bike naar hun opleiding. Het ging om leerlingen van CSG Augustinus en CSG Wessel Gansfort, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort, Alfa-college en Rijksuniversiteit Groningen.

Prijs

Hoewel ze over het algemeen enthousiast waren, hebben de (ouders van) de meeste deelnemers nog geen e-bike gekocht. De belangrijkste reden is de prijs. De deelnemers geven aan dat aanschaf een optie wordt zodra de e-bike goedkoper wordt en/of er een aantrekkelijke financiering mogelijk is.

E-bikedienst of -product

Groningen Bereikbaar laat nu een businesscase ontwikkelen voor een nieuwe e-bikedienst of -product, speciaal voor scholieren en studenten. Het doel is dat meer leerlingen in de ochtendspits met de e-bike naar hun onderwijsinstelling reizen, in plaats van de bus of trein. Hiervoor is in oktober een studieopdracht uitgezet. Daarna volgt de uitvraag naar de markt: leveranciers worden gevraagd om zo'n e-bikedienst of -product aan te bieden. Deze dienst of product moet in het schooljaar 2016-2017 beschikbaar zijn.

Beter Benutten

Dit project is onderdeel van het pakket Beter Benutten in de Regio Groningen-Assen. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in onze regio over weg, water en spoor te verbeteren. De uitvoering van het thema Onderwijs & Bereikbaarheid is in handen van Groningen Bereikbaar. De onderwijsinstellingen namen actief deel aan de pilot.

Meer informatie

  • Rapport E-bike pilot scholieren & studenten (pdf)
  • Persbericht Studenten en scholieren graag op e-bike naar school (pdf)
  • Achtergrondinformatie e-bikepilot onderwijs