Reacties op schetsen Oostwand-architecten › Groningen Bereikbaar

Reacties op schetsen Oostwand-architecten › Groningen Bereikbaar

Reacties op schetsen Oostwand-architecten

Reacties op schetsen Oostwand-architecten

08 oktober 2012
Ruim 40 reacties kwamen binnen. Hieronder is een korte samenvatting weergegeven van de reacties én de verschillende vragen die aan de architecten zijn voorgelegd.

A. Müller Reimann Architekten

De schetsen van Müller Reimann Architekten worden als een hedendaagse interpretatie van traditionele en klassieke architectuur gezien. Sommigen vinden de schetsen om die reden goed passen binnen het beeldkwaliteitsplan (bkp). Er wordt een mooie, eigentijdse stedelijke uitstraling bereikt, met een overtuigende en voorname verticale geleding. Anderen vinden de schetsen door de eigentijdse uitstraling juist niet goed passen binnen het bkp en evenmin bij de rest van de bebouwing aan de Grote Markt. Het plan is in hun ogen te modern, te strak, te streng. Zij vinden dat het wat speelser of juist klassieker mag. Sommigen vinden de verticale geleding te extreem, alsof het gebouw wordt samengeperst. Ook mag het onderscheid tussen de verschillende delen van de gevel, dus tussen sokkel, middengedeelte en dakverdieping wel wat duidelijker. Ook de sokkel moet volgens sommigen meer aandacht krijgen: meer grandeur en levendiger. De vragen die aan Müller Reimann gesteld worden:
 1. Is het ontwerp te weinig klassiek oftewel te eigentijds en modern in relatie tot het beeldkwaliteitsplan én in relatie tot de bestaande bebouwing aan de Grote Markt?
 2. Is het onderscheid tussen sokkel, middengedeelte en dakverdieping krachtig genoeg en heeft de sokkel voldoende grandeur en een levendige uitstraling?

B. Hans Kollhoff Architekten

Ook op de schetsen van Kollhoff wordt verschillend gereageerd. De klassieke uitstraling wordt door velen omarmd. Het klassieke beeld wordt als passend in het straatbeeld beschouwd en in relatie tot bijvoorbeeld het stadhuis. Maar er worden ook vraagtekens gezet: wordt het gebouw niet te klassiek? En wat heeft dit te maken met de traditionele architectuur die kenmerkend is voor Groningen? Is deze strenge klassieke (haast Romeinse) uitstraling wel passend voor Groningen? Ook bij de schetsen van Kollhoff vallen termen als te strak en te streng. In verschillende reacties wordt gewezen op het belang van de uitstraling van de begane grond, de zijgevel in de verbindingsstraat Grote Markt-Nieuwe Markt en de gevel aan de Nieuwe Markt. Richt het pand zich niet te veel op de Grote Markt, terwijl de andere zijden minstens net zo belangrijk zijn.
Verschillende reacties richten zich op de transparantie van de begane grond, op de geslotenheid van de zijgevel en op de relatie van het gebouw met de verbindingsstraat. Vooral de hoekoplossing wordt als weinig uitgesproken ervaren. De vragen die aan Kolhoff gesteld werden:
 1. Wordt het gebouw niet te klassiek en is de schets voldoende gebaseerd op de geschiedenis van de Groningse architectuur? Zou het niet meer een (hedendaagse) interpretatie van traditionele Groninger architectuur moeten zijn?
 2. Wordt het gebouw voldoende transparant op de begane grond en richt het zich naast de Grote Markt, ook genoeg op de verbindingsstraat en de Nieuwe Markt?

C. Awg

Op de schetsen van awg is minder uitvoerig gereageerd. Dit architectenbureau had dan ook meer een locatiestudie dan uitgewerkte schetsen.
Hoewel informatie over de architectuur nog ontbrak, hoopten sommigen op een moderne interpretatie van het beeldkwaliteitsplan en anderen juist op een meer klassieke interpretatie van het beeldkwaliteitsplan. Sommigen vroegen om ontwerpen met een waarlijk eigentijdse uitstraling en hoopten dat het gebouw niet te sober en massaal wordt. Anderen pleitten er juist voor om het ontwerp niet te eigentijds te laten zijn, want niet passend bij de Grote Markt. Zij spraken een voorkeur uit voor een klassiek gebouw met allure.
Ook hier wezen reacties op het belang van de verbindingsstraat en de Nieuwe Markt. De door awg gebruikte verwijzing naar groene daken werd enthousiast ontvangen. De vragen die aan Awg gesteld worden:
 1. Is, binnen de grenzen van het beeldkwaliteitsplan, een meer eigentijdse of juist een meer klassieke uitstraling op z’n plaats op deze locatie?
 2. Is er voldoende aandacht voor de relatie van het gebouw met de verbindingsstraat en de Nieuwe Markt?
Naar aanleiding van een aantal reacties is aan alle drie de bureaus de vraag gesteld:
 • Gaan de gebouwen goed bij elkaar passen? Hoe wordt de oostwand een eenheid in verscheidenheid?
Naar aanleiding van een aantal reacties wordt aan de ontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed de vraag gesteld:
 • De panden lijken allemaal even hoog te worden. Is het mogelijk dat er variatie in de hoogte komt? Is het nodig dat alle panden tot de toegestane maximale hoogte worden opgetrokken? Wordt dat niet te massaal?
Ook de gemeente kreeg een aantal vragen:
 1. Is het mogelijk om met groene daken te werken?
 2. Worden de gebouwen voldoende rolstoeltoegankelijk?
 3. Kan de trap van Jan van der Zee behouden blijven?