Projectbureau stelt afgekeurd auditrapport beschikbaar › Groningen Bereikbaar

Projectbureau stelt afgekeurd auditrapport beschikbaar › Groningen Bereikbaar

Projectbureau stelt afgekeurd auditrapport beschikbaar

Projectbureau stelt afgekeurd auditrapport beschikbaar

10 maart 2016
Onderdeel van het gewijzigde Tracébesluit voor de zuidelijke ringweg is een auditrapport over verkeersveiligheid. De audit is opgesteld op verzoek van de Raad van State en is op 17 februari 2016 naar buiten gebracht, onder meer via deze website. Er

Lees hier het volledige bericht.