Proef BikeShare 050 toont interesse voor fietsdelen aan › Groningen Bereikbaar

Proef BikeShare 050 toont interesse voor fietsdelen aan › Groningen Bereikbaar

Proef BikeShare 050 toont interesse voor fietsdelen aan

Proef BikeShare 050 toont interesse voor fietsdelen aan

19 oktober 2017

Afgelopen zomer is een proef met een deelfietsensysteem in de stad Groningen onder de naam BikeShare 050 afgerond. Uit de evaluatie blijkt nu dat er veel belangstelling is voor het fietsdelen. De deelnemende partijen zijn tevreden over de uitkomsten van de pilot.

De fiets speelt een belangrijke rol om Groningen nu en in de toekomst goed bereikbaar te houden. Daarom is de proef met het fietsdeelsysteem gehouden. Zes partijen deden mee aan BikeShare 050: het Noorderpoort, het Alfa-college, de Hanzehogeschool, de gemeente Groningen, de provincie Groningen en Groningen Bereikbaar. 

Welkome aanvulling

Van maart tot en met augustus heeft een groep van zo'n 75 proefpersonen het deelfietsensysteem getest. Bijzonder aan BikeShare 050 was dat de gebruikers de 20 beschikbare fietsen met een app konden vinden, reserveren en het slot ontgrendelen. Tijdens de proef bleek de app niet altijd betrouwbaar te werken. Verder was het niet voor iedereen duidelijk in de app waar de fietsen achtergelaten konden worden. Hiervoor waren diverse plekken in de stad aangewezen. De gebruikers bij wie de app goed werkte zijn enthousiast over het concept. Ze beschouwen de deelfietsen als een welkome aanvulling op de reismogelijkheden en ervaarden een toename in flexibiliteit omdat ze bijvoorbeeld geen rekening hoefden te houden met bustijden.

Groeiende interesse

Als neveneffect van de pilot constateert Groningen Bereikbaar een groeiende interesse in fietsdelen bij het bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen. Organisaties als de Rijksuniversiteit Groningen en het Alfa-college willen op kleine schaal met deelfietsen starten. Verder neemt de populariteit van het fietsen vanaf een P+R toe, waar ook deelfietsen ingezet kunnen worden. Onlangs is de Swapfiets geïntroduceerd in Groningen, een abonnementsfiets. Een andere ontwikkeling is dat marktpartijen deelfietsen neerzetten in grote steden. 

Vervolg

De deelnemende partijen binnen BikeShare 050 willen de samenwerking voortzetten om ook een gemeenschappelijk aanspreekpunt te zijn voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van deelfietsensystemen. Een ander vervolg is dat ze dit najaar een expertmeeting organiseren, waarbij ervaringen uit andere plaatsen in Nederland worden gedeeld. Verder is het idee om de 20 BikeShare 050-fietsen in te zetten bij Groninger bedrijven om het deelfietsen te stimuleren.