Plan voor vervanging Gerrit Krolbruggen en Paddepoelsterbrug › Groningen Bereikbaar

Plan voor vervanging Gerrit Krolbruggen en Paddepoelsterbrug › Groningen Bereikbaar

Plan voor vervanging  Gerrit Krolbruggen en Paddepoelsterbrug

Plan voor vervanging Gerrit Krolbruggen en Paddepoelsterbrug

15 oktober 2013
Omdat beide bruggen in de gemeente Groningen liggen, wordt er ook nauw samengewerkt met de gemeente. Vóór de zomer van 2015 moet bekend zijn hoe de vervanging van de bruggen wordt aangepakt.

Technische levensduur

De Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolbrug zijn al meer dan 75 jaar oud en aan het eind van hun technische levensduur. (De fietsbruggen aan weerszijden van de Gerrit Krolbrug zijn van later datum.)  Ook kunnen twee schepen die elkaar tegemoet komen niet tegelijk de brug passeren; de doorvaartbreedte en -hoogte voldoen niet meer aan de huidige eisen. Daarnaast ontstaan er bij de Gerrit Krolbrug in de winter problemen als er ijs ligt. De brug, die drijft op een ponton, kan dan niet meer open of dicht, waardoor het verkeer soms weken gestremd moet worden. Ook laat het gevoel van verkeersveiligheid bij deze brug te wensen over, doordat zowel auto's als grote aantallen fietsers van de brug gebruik maken en de brug vaak open gaat. Voor de aanpak van de Gerrit Krolbruggen en de Paddepoelsterbrug wordt een variantenstudie uitgevoerd. Hierbij zal worden gekeken naar vervanging op de huidige locatie maar ook naar vervanging op een andere locatie. De plannen voor de Gerrit Krolbruggen en de Paddepoelsterbrug komen  in nauw overleg met bewoners en bedrijven in de omgeving tot stand. Hiervoor worden voor het eind van het jaar twee informatiebijeenkomsten georganiseerd.