Parkeerinformatie op dynamische informatiepanelen voor ringweg › Groningen Bereikbaar

Parkeerinformatie op dynamische informatiepanelen voor ringweg › Groningen Bereikbaar

Parkeerinformatie op dynamische informatiepanelen voor ringweg

Parkeerinformatie op dynamische informatiepanelen voor ringweg

23 maart 2016
Bezoekers van de Bloemenjaarmarkt krijgen die dag op de wegen naar de ringweg van Groningen informatie waar ze hun auto het beste kunnen parkeren. Op de dynamische informatiepanelen op de toegangsroutes naar de ring staat die dag niet alleen aangegeven wanneer de bussen vanaf de P+R-terreinen naar het centrum gaan. Ook wordt dan op deze borden vermeld wat de slimste route is naar parkeergarages met vrije plekken in hartje Groningen.

Via ringweg naar vrije parkeerplaats

Met deze service wil Groningen Bereikbaar voorkomen dat de Diepenring tijdens de Bloemenjaarmarkt op vrijdag 25 maart vol stroomt met automobilisten die een parkeerplek zoeken. Voor de Bloemenjaarmarkt komen zo’n 50.000 bezoekers naar de stad, voor een groot deel vanuit Duitsland. De parkeergarages in Centrum-Oost en –Zuid zijn dan snel vol, terwijl andere garages in het centrum wel vrije parkeerplaatsen hebben. Door de bezoekers al voor de ringweg richting een vrije parkeergarage te sturen, is de kans op verkeersopstoppingen kleiner. De ringweg heeft meer capaciteit dan de Diepenring.

Nieuw in Nederland

Het is uniek in Nederland dat parkeerinformatie van binnenstedelijke parkeergarages wordt ingezet om de routes van bezoekers te beïnvloeden. Dat is mogelijk dankzij de goede samenwerking tussen de gemeente en provincie Groningen, Rijkswaterstaat en Groningen Bereikbaar. Op het dynamische bord langs de A28 is als experiment al parkeerinformatie te zien geweest. Met resultaat: de drukte bij de drie parkeergarages in Centrum-Zuid nam af. Het is dan ook de bedoeling om de dynamische informatiepanelen regulier voor parkeerinformatie in te zetten op zaterdag en tijdens evenementen.

Live Traffic Groningen

De parkeerinformatie op de dynamische informatiepanelen langs de weg is onderdeel van Live Traffic Groningen: een samenhangend pakket aan instrumenten om het verkeer te informeren, te verleiden om bijvoorbeeld een andere route te nemen en te verdelen over het wegennet. Live Traffic Groningen levert weggebruikers actuele en betrouwbare verkeers- en parkeerinformatie, versnelde afhandeling van pech- en ongevallen op alle belangrijke wegen en optimale doorstroming op kruispunten en belangrijke trajecten, afhankelijk van de drukte.