Oostersluisbrug in zomer 2017 gerepareerd › Groningen Bereikbaar

Oostersluisbrug in zomer 2017 gerepareerd › Groningen Bereikbaar

Oostersluisbrug in zomer 2017 gerepareerd

Oostersluisbrug in zomer 2017 gerepareerd

03 november 2016

De Oostersluisbrug in Groningen wordt in de zomer van 2017 gerepareerd. Er is gekozen voor een herstelperiode in de zomervakantie waardoor de overlast voor het wegverkeer zoveel mogelijk wordt beperkt. Tot die tijd blijft de brug beperkt beschikbaar voor het wegverkeer.

De zuidelijke brug bij de Oostersluis werd op 12 juli jl. aangevaren door een binnenvaartschip. Door de botsing raakte het brugdek ontzet, waardoor de brug moest worden afgesloten voor het wegverkeer. Na tijdelijke herstelmaatregelen kon het (lichtere) wegverkeer na een aantal weken weer gebruik maken van de brug. Voor het definitieve herstel was nader onderzoek nodig.

Alternatieven

De afgelopen periode werd een aantal alternatieven beoordeeld. De uiteindelijke keuze voor het herstel van de brug viel op de reparatie van de val (brugdek) in een werkplaats. Deze variant kreeg de voorkeur vanwege de kwaliteit van het herstel, de robuustheid van het ontwerp, de beschikbaarheid van de weg en de te verwachten hinder. Met name het feit dat weg- en scheepvaartverkeer en omwonenden bij deze variant de minste hinder ondervinden telde zwaar.

Andere opties, zoals het er plekke herstellen van de brug, leiden tot veel meer overlast voor de omgeving. Een totale vervanging van de brug is niet alleen kostbaar, maar kan bovendien niet worden gerealiseerd voordat de werkzaamheden aan de Ring Zuid van start gaan. Daardoor zou er onaanvaardbaar veel verkeershinder ontstaan. Reparatie tijdens de komende Kerstperiode is niet mogelijk omdat de vakantieperiode te kort is.

Brugdek verwijderd

In de zomer van 2017 wordt het brugdek tijdens een weekeinde verwijderd. Vervolgens repareert de aannemer het dek in de werkplaats. Deze werkzaamheden duren circa 7 weken. Daarna wordt het brugdeel weer tijdens een weekeinde teruggeplaatst. Tijdens het verwijderen van de val en het plaatsen de gerepareerde val zal het scheepvaartverkeer zijn gestremd.

De zuidelijke brug is dus gedurende de gehele schoolvakantieperiode voor het wegverkeer gestremd, evenals afgelopen zomervakantie. Gedurende de reparatieperiode kan het verkeer gebruik maken van de noordelijke brug. Ook zal daarnaast een alternatieve omleidingsroute worden geadviseerd. Afgelopen zomer is gebleken dat de overlast van vaar- en wegverkeer op deze wijze beperkt blijft. Er hebben zich geen grote files of opstoppingen voorgedaan.

Rijkswaterstaat, eigenaar en beheerder van de brug, vindt het vervelend dat het herstel zo lang duurt, maar denkt met deze oplossing het beste tegemoet te komen aan de wensen van alle belanghebbenden. Als de brug gerepareerd is, kan deze weer zeker dertig jaar mee.

Bron: Rijkswaterstaat