Onderzoek naar locatie nieuwe tunnel bij Helpman gereed › Groningen Bereikbaar

Onderzoek naar locatie nieuwe tunnel bij Helpman gereed › Groningen Bereikbaar

Onderzoek naar locatie nieuwe tunnel bij Helpman gereed

Onderzoek naar locatie nieuwe tunnel bij Helpman gereed

28 februari 2013
Dat schrijft de Grontmij in onderzoek naar vier mogelijke locaties voor deze tunnel, dat is gedaan in opdracht van de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. De tunnel bij Helpman is noodzakelijk omdat de huidige spoorwegovergang bij de Esperantostraat gaat sluiten. De aanleg van de nieuwe tunnel wordt gecombineerd met de ombouw van de zuidelijke ringweg. De Grontmij zelf spreekt geen voorkeur uit voor een van de vier locaties. Drie van de locaties liggen ter hoogte van Helpman: bij de Helper Brink, de De Savornin Lohmanlaan en de Goeman Borgesiuslaan. De vierde variant gaat uit van een tunnel ten zuiden van Helpman, langs de Esserweg en de Vestdijklaan. Deze variant is ingebracht door het Wijkcomité Helpman. Het wijkcomité en de scholen in Helpman hebben het rapport van de Grontmij vandaag ontvangen uit handen van wethouder Joost van Keulen, met de uitnodiging er uiterlijk 14 maart op te reageren. De stuurgroep Aanpak Ring Zuid betrekt deze reacties bij het besluit dat ze eind maart zal nemen over de plek van de tunnel.

Conclusies Grontmij

De Grontmij heeft de verschillende varianten onderzocht op een groot aantal criteria, die zijn opgesteld in overleg met het Wijkcomité Helpman. De onderzoekers stellen vast dat er grote verschillen zijn in kosten, verkeerskundige aspecten en gevolgen voor bebouwing, natuur en landschap. Een tunnel bij de Helper Brink is het goedkoopst. Dit is de enige plek waarop geen bestaande bebouwing hoeft te worden afgebroken. Een tunnel op andere locaties is veel duurder, omdat hier woningen moeten worden gesloopt en grond moet worden verworven. De zuidvariant is veruit het duurst. Zo'n zuidelijke tunnel heeft bovendien een andere functie dan de overige drie varianten, schrijft de Grontmij: die is gunstig voor de verkeersafwikkeling in Groningen Zuid, omdat een geheel nieuwe weg wordt aangelegd, om de stad heen. Zo’n nieuwe weg heeft echter nauwelijks een functie als verbinding tussen de wijken aan beide zijden van het spoor. Behalve de genoemde vier locaties is nog een vijfde alternatief onderzocht: een tunnel ter hoogte van de Kempkensberg, vlak bij de huidige spoorkruising. Dit alternatief is ingediend door stadjer Arthur Kamminga. Na onderzoek blijkt dit plan veel duurder dan aanvankelijk gedacht, doordat de ringweg zelf ervoor moet worden verplaatst en kostbare tijdelijke verkeersmaatregelen nodig zijn. Ook is er dan een omvangrijke en zeer kostbare operatie nodig om kabels en leidingen te verplaatsen.

Verkeersplan voor Helpman

De projectorganisatie Aanpak Ring Zuid adviseert de stuurgroep te kiezen voor een tunnel ter hoogte van de Helper Brink. Op deze plek heeft een tunnel de meeste waarde voor openbaar vervoer, hulpdiensten en fietsverkeer. Een tunnel bij de Helper Brink is bovendien het meest eenvoudig in te passen, zonder sloop van gebouwen. Dat maakte deze variant goedkoper dan alle andere varianten. Voor de bouw van een tunnel bij de Helperzoom zijn in Helpman aanvullende verkeersmaatregelen nodig. De gemeente heeft hiervoor een plan gemaakt, samen met de projectorganisatie. De belangrijkste punten daarvan zijn: beperking van de maximumsnelheid tot 30 km/uur, snelheidsbeperkende maatregelen op de Helper Brink, De Savornin Lohmanlaan en de Goeman Borgesiuslaan, meer ruimte voor het halen en brengen van schoolkinderen en invoering van eenrichtingsverkeer op de Helper Brink.