Onderwijs werkt ambitieus verder aan een bereikbare stad › Groningen Bereikbaar

Onderwijs werkt ambitieus verder aan een bereikbare stad › Groningen Bereikbaar

Onderwijs werkt ambitieus verder aan een bereikbare stad

Onderwijs werkt ambitieus verder aan een bereikbare stad

06 juni 2019

Onderwijsinstellingen in Groningen willen doorgaan met bereikbaarheidsmaatregelen gericht op studenten en werknemers. Speerpunten zijn het anders roosteren, fietsstimulering en het ontmoedigen van parkeren bij school. Dat gaven ze donderdag 6 juni aan tijdens een onderwijsbijeenkomst van Groningen Bereikbaar. Sinds 2013 zet het onderwijs in de stad zich in voor een goede bereikbaarheid van Groningen, waar ze bovendien al goede resultaten mee hebben geboekt.

"Ik ben trots op de bereidheid van het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen die de maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor de bereikbaarheid van Groningen. Het is een gezamenlijk belang, dat merk ik vandaag ook weer", zei wethouder Philip Broeksma van de gemeente Groningen tijdens de bijeenkomst, die ook refereerde aan het coalitieprogramma gezond, groen, gelukkig Groningen. "Trouwens, door de vele spitsmijdingen reist iedereen ook prettiger van en naar de stad en geeft het meer werkplezier", gaf bestuurder Wim van de Pol van Noorderpoort aan.

Ambities

In opdracht van Groningen Bereikbaar heeft SAC Groningen (Studenten Advies Commissie) alle betrokken onderwijsinstellingen bevraagd over het thema onderwijs & bereikbaarheid. Hieruit komt naar voren dat alle onderwijsinstellingen ambities hebben op het gebied van bereikbaarheid. Ze willen bestaande maatregelen uitbreiden en in stand houden, maar kijken ook naar nieuwe manieren om anders reizen te stimuleren. Verschillende instellingen wijzigen het parkeerbeleid, waardoor er parkeerplaatsen verdwijnen en personeel  gedwongen wordt anders te reizen of ze bieden leenauto’s aan. Het onderwijs gaat verder met OV- en fietsstimulering. Ook het gebruik van P+R-terreinen wordt gestimuleerd. Mbo-instellingen geven aan door te willen met het anders roosteren. Verder kijken ze naar andere tijdstippen van vergaderingen en leeft het idee om zelfs buiten de stad te vergaderen. Daarnaast zijn ze op zoek naar een gezamenlijke aanpak voor deelfietsen. Voor het vervoer tussen de onderwijslocaties worden ook e-bikes en elektrische bakfietsen ingezet.

Succes

Zes jaar geleden hebben verschillende mbo-, hbo- en wo-instellingen en scholen voor voortgezet onderwijs aangegeven actief bij te dragen aan het bereikbaar houden van de stad. Inmiddels is er veel gebeurd om studenten en personeel op een andere manier of buiten de spits te laten reizen.  Het grootste succes wordt behaald met het anders roosteren. Hierdoor beginnen lessen later waardoor er dagelijks ruim 950 scholieren minder per dag in de OV-spits reizen.

Vertegenwoordigers van onderwijs, vervoerders en overheid geven aan gezamenlijk door te willen gaan aan het bereikbaar houden van de stad. Foto: Bob de Vries.
Vertegenwoordigers van onderwijs, vervoerders en overheid geven aan gezamenlijk door te willen gaan aan het bereikbaar houden van de stad. Foto: Bob de Vries.