Nieuwsbrieven voor De Wijert, Rivierenbuurt en omgeving Zuiderplantsoen over Aanpak Ring Zuid › Groningen Bereikbaar

Nieuwsbrieven voor De Wijert, Rivierenbuurt en omgeving Zuiderplantsoen over Aanpak Ring Zuid › Groningen Bereikbaar

Nieuwsbrieven voor De Wijert, Rivierenbuurt en omgeving Zuiderplantsoen over Aanpak Ring Zuid

Nieuwsbrieven voor De Wijert, Rivierenbuurt en omgeving Zuiderplantsoen over Aanpak Ring Zuid

13 juni
De Ontwerp-Inrichtingsplannen voor Helpman, de Maaslaan, Vondellaan en het Zuiderplantsoen worden na de zomervakantie ter inspraak voorgelegd. Dit gebeurt gelijktijdig met het Ontwerp-Tracébesluit en het Milieueffectrapport voor de zuidelijke ringweg.