Nieuwsbrieven voor De Wijert, Rivierenbuurt en omgeving Zuiderplantsoen over Aanpak Ring Zuid › Groningen Bereikbaar

Nieuwsbrieven voor De Wijert, Rivierenbuurt en omgeving Zuiderplantsoen over Aanpak Ring Zuid › Groningen Bereikbaar

Nieuwsbrieven voor De Wijert, Rivierenbuurt en omgeving Zuiderplantsoen over Aanpak Ring Zuid

Nieuwsbrieven voor De Wijert, Rivierenbuurt en omgeving Zuiderplantsoen over Aanpak Ring Zuid

13 juni 2013
De Ontwerp-Inrichtingsplannen voor Helpman, de Maaslaan, Vondellaan en het Zuiderplantsoen worden na de zomervakantie ter inspraak voorgelegd. Dit gebeurt gelijktijdig met het Ontwerp-Tracébesluit en het Milieueffectrapport voor de zuidelijke ringweg.