Nieuwsbrief voor bewoners Helpman › Groningen Bereikbaar

Nieuwsbrief voor bewoners Helpman › Groningen Bereikbaar

Nieuwsbrief voor bewoners Helpman

Nieuwsbrief voor bewoners Helpman

04 april 2013
Het verkeersplan is bedoeld om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te garanderen. Dat is nodig volgens de stuurgroep Aanpak Ring Zuid, omdat verkeersstromen in Helpman verschuiven na de aanleg van de tunnel bij de Helper Brink en de sluiting van de huidige spoorwegovergang bij de Verlengde Lodewijkstraat. Beide staan gepland voor de periode 2015 - 2020. Met de nieuwsbrief wil de projectorganisatie bewoners informeren over de gevolgen van de aanleg van de tunnel, en de relatie met de ombouw van de zuidelijke ringweg. Ook die staat gepland voor de jaren 2015 - 2020. Uit een enquête van het Wijkcomité Helpman bleek onlangs dat bewoners van Helpman behoefte hebben aan meer informatie hierover.