Nieuwe verkeerscirculatie binnenstad west › Groningen Bereikbaar

Nieuwe verkeerscirculatie binnenstad west › Groningen Bereikbaar

Nieuwe verkeerscirculatie binnenstad west

Nieuwe verkeerscirculatie binnenstad west

04 september 2017

Sinds 3 september is de rijrichting in een aantal straten aan de westkant van de binnenstad veranderd. Deze omkering hangt samen met de nieuwe Centrumhalte West, die dan op de A-weg in gebruik wordt genomen. Bussen rijden voortaan niet meer door de Brugstraat en Munnekeholm, maar gaan via de Westerhaven richting Zuiderdiep en Hoofdstation. Autoverkeer vanaf de Eeldersingel richting Westerhaven zal straks via Eendrachtskade en Hoendiepskade gaan. Tegelijkertijd start een proef met alternatief vervoer: kleine busjes gaan pendelen tussen de Centrumhalte West en het Zuiderdiep via Astraat-Brugstraat.  

Kwaliteitsverbetering openbare ruimte

Het eerste project dat vanuit de binnenstadsvisie is gerealiseerd richt zich op de herinrichting van de westelijke binnenstad. De realisatie van dit project betekent een forse kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte in dit deel van de binnenstad. Nu de Centrumhalte West klaar is, volgt herinrichting van Astraat (medio september), Brugstraat en Munnekeholm (voorjaar 2018). Voetgangers en fietsers krijgen hierdoor meer ruimte, waardoor de binnenstad aantrekkelijker en toegankelijker wordt.

Doorstroming bus en auto

Autoverkeer vanaf de Eeldersingel richting de Westerhaven gaat vanaf 3 september via de Eendrachtskade en Hoendiepskade. De complexe kruising Eendrachtsbrug is versimpeld door het aantal (afslaande) bewegingen op deze kruising te verminderen. Dit heeft een gunstig effect heeft op de doorstroming voor bus én auto. De parkeergarage van Q Park aan de Westerhaven is vanuit noordelijke richting bereikbaar via de parallelweg naast de busbaan.

Pendelbus Binnenstad

De kleine Pendelbus Binnenstad rijdt vanaf 3 september, als proef voor een jaar. Om de tien minuten rijdt het busje heen en weer via de Brugstraat naar het Zuiderdiep. De pendelbus is vooral bedoeld voor mensen voor wie het overbruggen van de afstand naar hartje stad minder eenvoudig is. Een ritje kost € 0,50. Voor houders van een WMO- of Stadjerspas is het gratis.

Bron: gemeente Groningen