Minister: onderwijsaanpak Groningen Bereikbaar 'mooi voorbeeld' van regionale samenwerking › Groningen Bereikbaar

Minister: onderwijsaanpak Groningen Bereikbaar 'mooi voorbeeld' van regionale samenwerking › Groningen Bereikbaar

Minister: onderwijsaanpak Groningen Bereikbaar 'mooi voorbeeld' van regionale samenwerking

Minister: onderwijsaanpak Groningen Bereikbaar 'mooi voorbeeld' van regionale samenwerking

28 september 2016

Onderwijsminister Jet Bussemaker noemt de onderwijsaanpak van Groningen Bereikbaar 'een mooi voorbeeld van samenwerking op basis van regionaal maatwerk'. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft zij dat GB alle relevante partners rond de tafel brengt, waaronder vertegenwoordigers van de 77.000 Groningse studenten op MBO, HBO en universiteit. Het doel van deze samenwerking is onder meer om de komende jaren tijdens de werkzaamheden aan weg en spoor gezamenlijk de bereikbaarheid van onderwijsinstellingen in Groningen te waarborgen.

Beter Benutten

De minister wil de regionale samenwerking in het kader van Beter Benutten onderwijs en openbaar vervoer, de komende jaren uitbouwen. Daarbij gaan (regionale) vervoerders, onderwijsinstellingen, studenten en (de)centrale overheden periodiek met elkaar in gesprek. Het gaat erom vanuit de kernwaarden kwaliteit van het onderwijs, bereikbaarheid en leefbaarheid te werken aan het beter benutten van de schoolgebouwen en het openbaar vervoer, en de wensen en belangen van alle partijen met elkaar af te stemmen. "Regionaal maatwerk is belangrijk, omdat niet alleen de uitdagingen maar ook de gewenste oplossingen per regio kunnen verschillen. Zo kan in de ene regio het stimuleren van fietsgebruik een goede oplossing zijn, terwijl in een andere regio een aanpassing in het lesrooster effectiever is."

Samenwerking regio Groningen-Assen

In de regio Groningen-Assen werken onderwijsinstellingen, scholieren, studenten, overheden en het bedrijfsleven samen rond het thema Onderwijs & Bereikbaarheid. Ons gezamenlijk doel is om alle werknemers, scholieren en studenten het juiste moment, snel en veilig op hun schoollocatie te krijgen, terwijl het tegelijkertijd minder druk is op de weg en in het openbaar vervoer.

Lees de kamerbrief (pdf) >